Pengepolitikk og sentralitet – hvordan henger det sammen?

Vår nye kollega har analysert om renteeffekten på boligprisene avhenger av sentralitet

skrevet av Sara Midtgaard

Hva ser en takstmann etter ved huskjøp?

Når en takstmann er på vennebesøk går øynene rundt absolutt hele tiden – helt ufrivillig – og ser etter feil. Dette er selvfølgelig ikke noe man ønsker, tvert imot er det en evne man skulle ønske at man ikke hadde.

skrevet av Takstsentralen AS

Hvilke holdninger har nordmenn til nybygde boliger?

Se resultatet fra vår Future Living-undersøkelse.

skrevet av Prognosesenteret

HELP vinner frem i Finansklagenemda med ny teknologi for oppmåling av areal i boliger.

Ingen løser flere saker for boligkjøpere enn HELPs advokater. Feil i areal ved boligkjøp utgjør en betydelig andel av tvistesakene. Med ny avhendingslov på trappene skjerpes kravene til nøyaktighet i areal ytterligere. Gjennom samarbeid med oppstartsselskapet Romly, som bruker 3D-laserskanning for arealoppåling, er målsettingen å sette en ny bransjestandard for nøyaktighet og etterprøvbarhet for boligareal.

skrevet av Romly

Boligprisveksten eskalerer videre

Boligmarkedet og husholdningene trenger renteøkning, mens det er altfor tidlig for næringslivets del

skrevet av Nejra Macic

Kan du gjennomføre KTI-undersøkelser i din bedrift?

«Nøkkelen er at hele organisasjonen deres jobber med KTI – i alle ledd – alle har en viktig rolle i dette og må bidra for deres suksess».

skrevet av Prognosesenteret

Den nye trendfargen

Sort matt

skrevet av CTM Lyng AS

Effekter og utfall ved fokus på kundetilfredshet

Som tidligere sagt i denne artikkelserien, er det flere fordeler ved å jobbe med å øke tilfredsheten blant kundene dine. Jeg skal si litt om noen av disse her. Dette har basis i funn og resultater som er observert hos aktører som har arbeidet med forbedring av sin kundetilfredshet over tid.

skrevet av Prognosesenteret

Enklere renhold

I en tid med fokus på smitte og luftkvalitet, er sentralstøvsugeren aktuell som aldri før. Ingen oppvirvling av støv, og all uren luft blåses ut av boligen. Det gir deg frisk luft og et tryggere inneklima. Smarte løsninger gjør sentralstøvsugeren enkel i bruk. Her er noen tips både til deg som har sentralstøvsuger, eller vurderer å skaffe deg det.

skrevet av Sentralstøvsugerbutikken

Alder og slitasje er årsak til de aller fleste vannlekkasjer

Det er alt for mange og kostbare lekkasjeskader i Norge, og det er hverken håndtverkere eller brukere som har hovedskylden. Over 70% av skadene skyldes det enkle forhold at de tekniske komponentene er gamle og slitt. For å redusere skadeomfanget bør eldre bygninger ha lekkasjesikring – på lik linje med nye bygg.

skrevet av WaterGuard Intl AS

Ny teknologi effektiviserer energioptimalisering av boliger

De færreste boligeiere er nok klar over at Enova kan gi støtte til helhetlig oppgradering av bygningskroppen – det vil si tiltak som innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Dette vil redusere varmetapet fra boligen betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. For de som har planer om å iverksette slike tiltak, kan Enova faktisk bidra med støtte opptil 150 00. Det skal ganske enkelt lønne seg å tenke helhet.

skrevet av Romly

Slik velger du utendørsskruer

Bør du gå for god, bedre eller best rustbeskyttelse?

skrevet av ByggeBolig

Benkeplate i kompositt

Det beste av to verdener?

skrevet av ByggeBolig

3D-laserskanning erstatter  dynamitt og gravemaskiner

100m fra strandlinjen på Borøya i Tvedestrand kommune skal det bygges 16 fritidshytter uten at naturlandskapet ødelegges. 3D-laserskanning av naturtomten har vært avgjørende for å plassere hyttene skånsomt i terrenget.

skrevet av Romly

Norden–ditt hjemmemarked?

Samlet verdi av de nordiske byggemarkedene endte opp på ca. 1 100 mrd. NOK i 2020. Da er det synd at så få norske leverandører av byggevarer og tjenester nøyer seg med å kun definere Norge som sitt hjemmemarked.

skrevet av Bjørn-Erik Øye

Kjøper tilkjent erstatning i arealtvist etter dokumentasjon med 3D-laserskan

Kravet om prisavslag i størrelsesorden kr.288 000,- ble først avvist grunnet for mange sprikende oppmålinger av areal. Kjøper krevde deretter saken fremlagt for Finansklagenemnda Eierskifte, og fikk tilkjent erstatning etter å ha fremlagt arealmåling ved bruk av 3D-laserskanning.

skrevet av Romly

Slik jobber du med mikrosement

Nye produkter gjør mikrosement enkelt

skrevet av Cemento

Hvordan bør kundetilfredshets-undersøkelser gjennomføres?

Før du skal i gang med undersøkelsen, må dere ha en målsetting. Denne bør defineres ut ifra hvor dere er i dag, men også med tanke på hvor dere ønsker å være. Målsettingen for deres score på KTI kan gjerne være mer langsiktig enn ett år. Når undersøkelsen er gjennomført og alle tilbakemeldingene er analysert, får dere status på hvor dere står.

skrevet av Prognosesenteret

Eldrebølgen påvirker boligpreferansene

Behovet for boliger med 2 soverom forventes å øke

skrevet av Prognosesenteret

Hvor langt skal vateret være?

Så langt som mulig!

skrevet av ByggeBolig

Kjøpesentre i sosiale medier – og noen spådommer om netthandel

Det store internettet og den stadig økende netthandelen er blitt en betydelig trussel for norske kjøpesentre, men teknologien har også banet vei for digitale kundeklubber og sosiale medier som forenkler hverdagen til senterledelsen i større grad enn tidligere. Vi i Prognosesenteret har systematisk samlet inn data fra sosiale medier og analysert hvilke kjøpesentre som presterer best i disse kanalene. Vi har også sett litt på hvordan netthandelen vil utvikle seg i tiden som kommer.

skrevet av Prognosesenteret

Solskjerming fra Luxaflex

Luxaflex er standard og måltilpasset solskjerming. Rullegardin, plissegardin, alupersienner, trepersienner, liftgardin, Silhouette, Facette, Lamellgardin. insektsnett.

skrevet av XL-Bygg AS

Knirk og kuving

Et gjentagende problem med parkett er klager på at produktet kuver og at det oppstår sprekker mellom stavene. Årsakene kan være sammensatte, men som oftest skyldes reklamasjonene gulvvarme og lav relativ luftfuktighet i vinterhalvåret.

skrevet av XL-Bygg AS

Anbefalte avstander på terrassebord

Ski Bygg fører mange varianter av terrassebord der fuktinnholdet varierer. Hvor våte materialene er når terrassen bygges, kan få avgjørende betydning for hvordan terrassen ser ut når det har gått noen måneder…

skrevet av XL-Bygg AS