SWITCH SECTION

Ringerike på topp – Sandnes på bunn

Se lista over hvilke kommuner som fikk høyest og lavest fortjeneste på boligsalgene i mars.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

3. april 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403121647412.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403121647412.jpg?maxwidth=2000
0

Boligselgerne i Ringerike kommune fikk landets høyeste fortjeneste på boligsalgene i mars, mens boligselgerne i Sandnes fikk lavest fortjeneste. Tallene for ti på topp og ti på bunn viser årlig prosentvis fortjeneste for boligsalg tinglyst som fritt salg i mars. 


Bar chart with 10 bars.
Årlig brutto avkastning for boliger tinglyst som fritt salg i mars, prosent. Ti på topp blant norske kommuner.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 10 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 8.19.
Chart graphic.
Kilde: Prognosesenteret
End of interactive chart


842
b-TrueFalse

 -  På topp finner vi, ikke overraskende, Ringerike, Oslo og Ås. Ringerike er i pendleravstand til Oslo, men har langt lavere boligpriser, som har gjort denne kommunen attraktiv de siste årene. Ås er også i samme situasjon, og er en av kommunene i landet hvor det ventes sterkest befolkningsvekst de neste tiårene, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

723
true
b-TrueFalse
0
Bar chart with 10 bars.
Årlig brutto avkastning for boliger tinglyst som fritt salg i mars, prosent. Ti på bunn blant norske kommuner.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 10 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -0.44499999999999995 to 2.745.
Chart graphic.
Kilde: Prognosesenteret
End of interactive chart

  -  På bunn finner vi oljeutsatte kommuner, der oljeprisens fall i 2014 og påfølgende boligprisfall har hatt konsekvenser for avkastning på boligkjøpene i Stavanger-regionen, sier sjeføkonomen.

Det er viktig å merke seg at tallene er årlig brutto avkastning uten fradrag for oppussings- og transaksjonskostnader. Det vil si at den reelle årlige netto avkastningen er lavere enn tallene i diagrammene viser. 

Det er kun en liten andel av boligselgerne som har opplevd negativ årlig avkastning ved boligsalg de siste 20 årene.

 -  Det er generelt kun rundt 10 prosent av alle boligsalg nasjonalt siste 20 år som har gitt negativ årlig avkastning. De fleste av disse er i Stavanger-regionen. Det er få som kjøper på topp og selger på bunn. De neste 20 årene vil det, derimot, være vanskelig å gjenskape samme avkastning på boligkjøpet. Vi må regne med en høyere andel boligkjøp som ender med negativ avkastning, sier Macic.

2184
b-TrueFalse
Kommersielt innhold
0

Vi i ABChus ønsker å gjøre huskjøpet mer forutsigbart og trygt og lanserer med dette vårens katalog som beskriver vårt nye konsept "kompletthus" hvor alt er inkludert i prisen. 

Boliger fra 2 699 900,-

Bestill gratis huskatalog

381

skrevet av

ABChus AS

c-173TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF