SWITCH SECTION

Elementhus gir miljøgevinster

Bygg nytt hus på en smartere og mer effektiv måte

For Bakke

Silje Edman

Bakke

26. mars 2020
For Bakke

Silje Edman

Bakke

26. mars 2020
Foto: Bakke AS
Foto: Bakke AS
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200326094755701.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200326094755701.jpg?maxwidth=2000
0

Om vi skal peke på en enkeltsak som definerer tiden vi lever i, vil de fleste trolig si klimasaken og den massive oppmerksomheten som rettes mot global oppvarming, avfallsproblematikk og utslippsreduksjon. Selv om mye av dette handler om hva politikerne bestemmer, kan også privatpersoner og bedrifter bidra til å hjelpe ved å bruke riktige leverandørene og produktene

Hos oss har vi tatt standpunkt til miljøutfordringene på flere måter. Den ene av dem handler om hvordan vi bygger hus og hvordan vi innretter produksjonen for å bli mest mulig miljøvennlig og effektiv. Vi bygger nemlig på en smart måte som både reduserer avfallsmengde og den totale miljøbelastningen fra en byggeprosess.

Nøkkelen ligger i å bygge med elementer. Det vil si at huset ditt i prinsippet bygges ferdig på fabrikk og kjøres til byggeplassen på lastebil. Ikke hele huset som sådan, men gulv- vegg- og takelementer som på veldig kort tid settes sammen til et helt hus.

Lite svinn og effektiv bygging

Miljøgevinstene ved elementbygg er todelte. For det første reduserer det avfallsmengden på byggeplassen vesentlig. Elementene er ferdige til montering når de leveres – ergo blir det nærmest ikke et eneste kapp på byggeplassen.

Også på fabrikken er vi opptatt av å optimalisere husproduksjonen og oppnå best mulig materialutnyttelse for å unngå svinn. Det som blir av kapp på fabrikken brukes dessuten til CO2-nøytral oppvarming av våre egne kontor- og produksjonslokaler. Dessuten gjenvinner vi all plast og gipsavkapp, samt at vi har gode returordninger for isolasjon.

Den andre miljøfordelen med elementhus er at det gir en rask og effektiv byggeprosess. Stort sett trenger vi ikke mer enn en uke på å sette opp et helt hus. Det betyr at vi forkorter byggetiden og reduserer behovet for rigg, drift, transport osv. Totalt sett innebærer det mindre miljøbelastning fra byggeprosessen kontra mer tradisjonelle byggemetoder. Ved å bygge elementene innendørs i et tørt miljø og frakte dem godt emballert til byggeplass, reduserer vi også behovet for uttørking av bygget. Det gir en besparelse i energibruk.

Fordeler ut over miljøet også

At vi bygger hus som reduserer miljøbelastningen og avfallsmengden, er selvfølgelig bra i seg selv. Samtidig gir det noen helt konkrete fordeler for deg som skal bygge. Det viktigste er trolig at kortere byggetid gjør at det går mindre tid før du kan flytte inn i det nye huset ditt.

Dessuten gjør elementer at du reduserer risiko med tanke på vær og vind i byggeprosessen. For det første produseres elementene innendørs under kontrollerte forhold hva angår luftfuktighet og temperatur. Når elementene sendes ut til byggeplassen er vi helt sikre på at materialene er i best mulig stand. Og i løpet av en ukes tid for å sette sammen hele huset skal det svært mye til for at nedbør kan gjøre skade på materialene før bygget er tett. Dermed trenger du ikke bekymre deg for skader som følge av fuktighet.

2962
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200131134455408.jpg #FFFFFF
Les også