Foto: Biovac
SWITCH SECTION

SERVICEAVTAL MED BIOVAC TRYGG

AVLOPP MED TOTAL TRYGGHET

For BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

Martin Eliasson

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

3. mai 2021
For BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

Martin Eliasson

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

3. mai 2021
Foto: Biovac
Foto: Biovac
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210503104821156.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210503104821375.jpg?maxwidth=2000
Biovac trygghet1500.jpg Biovac trygghet1500.jpg
0

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Men att vi som har arbetat med produkterna under lång tid vet att kostnaderna för underhåll och delar är låga övertygar kanske inte den enskilde fastighetsägaren helt och fullt.

https://www.facebook.com/366294310073673/videos/3558000787757452

Med vår vetskap om kvaliteten i våra produkter kan vi erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal: Biovac Trygg. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på ditt reningsverk. Serviceavtal med Biovac Trygg gäller för våra produkter för 1-10 hushåll (5-50 p.e.)

DETTA INGÅR I BIOVAC TRYGG:

Om du någon gång skulle drabbas av ett komponentfel eller handhavandefel, betalar du som fastighetsägare en egenavgift på endast 800 kronor/tillfälle utöver den årliga servicekostnaden. Skulle det visa sig vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.

Gäller avloppets HELA LIVSLÄNGD!

Serviceavtal med Biovac Trygg gäller hela avloppets livslängd! Det betyder att du alltid kommer att ha tillgång till denna fantastiska förmån som vi kan erbjuda eftersom vi vet att våra produkter är robusta och sällan behöver åtgärder utöver normalt underhåll.


Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.  I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller oss på Biovac Sverige AB.

1929
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210503051002275.png #FFFFFF