God start på året for byggevarer, med priseksplosjon for trelast og metall

Prognosesenterets bransjetall for 1. kvartal 2021 viser en stabil utvikling i både volum og pris for et utvalg av byggevarer.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

30. april 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

30. april 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210430103334316.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210430103334483.jpg?maxwidth=2000
312 gulv.jpg 312 gulv.jpg
0

Vi noterer at de gode tidene i byggevaresektoren fortsetter inn i 2021, med stabil utvikling i både volum og pris for et utvalg av byggevarer.

Volumutvikling på byggevarer

  • Best utvikling (i dette utvalget) så langt i år finner vi for ytterdører, som rapporterer om den beste starten på året siden 2017.
  • Salg av ildsteder (inkl. piper) steg med hele 31 % i 1. kvartal i år sammenliknet med 1. kvartal 2020.  
  • Også vindusbransjen melder om en god start på 2021, med best start på året siden 2017.
  • Rapportert salg av kjøkkenskap i 1. kvartal har sunket svakt i den aktuelle perioden, nå sist med en nedgang på om lag 2,5 % målt i antall skap sammenliknet med 1. kvartal 2020. Dette fallet kompenseres delvis med en vekst i gjennomsnittsverdi per solgte kjøkkenskap på 6,8 %.  

Prisutvikling på byggevarer

Gjennom tjenesten Buildflow følger Prognosesenteret tett med på prisutviklingen i byggevaremarkedene både i Norge og Sverige (.. og snart også Danmark og Finland). Vi har etablert omfattende priskartleggingsrutiner som i praksis oppdaterer prisutvikling dag for dag.

Grafen over viser prisutviklingen i 1.kvartal for et mindre utvalg byggevarer. 

  • Sterkest er veksten på trelast generelt og trykkimpregnerte terrassebord spesielt. Med en prisvekst på nesten 19 % i årets 1. kvartal, noterer vi nå en årsprisvekst på nær 39 % på slike materialer. Det er nok svært mange som vil få seg et prissjokk når terrasseprosjektene kommer i gang utover våren.  
  • Vi ser også at metaller (her aluminium og stål) har hatt en meget sterk prisvekst 1. kvartal.

Normalt når vi ser slike prishopp er sammenhengene kompliserte, men denne gangen er det enklere å peke på hovedårsaken. I koronapandemiens start (mars 2020) var det svært mange av produsentene som dro ned både produksjonskapasitet og innkjøp av nye råmaterialer. Konsekvensen er nå tomme lagre og problemer med å ta igjen tapte produksjonsvolumer.

2762
b-0TrueFalse
left -1 c-13TrueFalse
left -1 Falsec-19
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også