SWITCH SECTION

Derfor er det så viktig å drenere

Hold kontroll på grunnmuren og inneklimaet

Av ByggeBolig
19. juni 2019
Av ByggeBolig
19. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190619111509635.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190619111509635.jpg?maxwidth=2000
0

For mange boligeiere er drenering et ord som leder tankene til mye arbeid, store kostnader og inngrep på tomten. Det er selvsagt mye sant i det, men du gjør likevel lurt å i ha et bevisst forhold til hvordan dreneringen er rundt huset.

Dreneringens rolle er ganske enkelt å sørge for at vann ledes bort fra huset slik at grunnmuren ikke står konstant fuktig. Dersom det ikke er drenert eller dreneringen fungerer dårlig, vil fuktigheten grunnmuren utsettes kunne føre til soppskader, råte og dårlig inneklima i kjelleretasjen. Det betyr i praksis et dårlig eller ubrukelig inneklima som kan føre til diverse helseplager. Dermed vil du i praksis ikke kunne bruke kjelleretasjen som et oppholdsrom.

Artikkelen fortsetter under annonsenfra Bygg Reis Deg

I tillegg akselererer forvitringen av grunnmuren dersom den den er konstant fuktig. Grunnmurens levetid forkortes altså, noe som betyr at du risikerer å måtte foreta kostbare utbedringer som kunne vært unngått dersom dreneringen hadde vært i orden.

Rent praktisk utføres arbeidet med drenering ved at det graves en dreneringsgrøft rundt huset. I bunnen av grøften legges en såkalt drensledning som ligger ca. 20 cm. lavere enn gulvnivået i kjelleren. Drensledningen er et korrugert rør med hull som lar vann komme inn i overkant av røret for å bli transport bort. For at det ikke skal komme småpartikler inn i røret dekkes det til med en fiberduk før det fylles på med drenerende masser i form av pukk. Dermed kan overflatevann renne gjennom pukken og ned til drensledningen.

Dersom du skal gjennomføre et dreneringsprosjekt bør du samtidig isolere grunnmuren. Ved å gjøre det holdes grunnmuren varmere og du reduserer faren for kondens, sopp- og råteskader. Dessuten reduserer du behovet for oppvarming og får bedre inneklima i kjelleren. Det finnes flere ulike typer plater som egner seg til nettopp denne typen isolering.

1853
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

Besøk Bygg Reis Deg

16-19 oktober på Norges Varemesse

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig, eiendom og anlegg.

Klikk her for gratisbilletter!

Norges største messe – ett skritt foran siden 1954

  • 20 000 kvm.
  • Over 500 utstillere
  • 100 foredrag
  • 2 år til neste gang
  • Alt innen materialvalg og smarte digitale løsninger

Her finner du:

  • Digitale arbeidsprosesser
  • Effektive byggesystemer
  • Bærekraftige byggevarer
  • Energieffektive løsninger
  • Teknologi og løsninger som øker samhandling i hele byggeprosessen

770

775

769

skrevet av

Bygg Reis Deg

c-155
c-155
c-155TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF