SWITCH SECTION

Hyttene er de nye boligene

Se hvorfor hyttene er blitt de nye boligene fra 1983 til 2018.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Boligkanalen

29. mars 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190329105131996.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190329105131996.jpg?maxwidth=2000
0

I 1983 var igangsatte boliger mer enn dobbelt så store som nye hytter. I 2018 var nye boliger kun litt større enn de nye hyttene. Det har skjedd en dramatisk endring på 35 år.


Line chart with 2 lines.
Gjennomsnittlig bruksareal nye boliger og nye fritidsbygg (igangsatt)
The chart has 1 X axis displaying values. Range: 1982.65 to 2018.35.
The chart has 1 Y axis displaying Bruksareal m2. Range: 70 to 190.
Chart graphic.
Kilde: SSB og Prognosesenteret
End of interactive chart


818
b-0TrueFalse

 -  Kortversjonen her er at de nye boligene er blitt mindre på grunn av urbanisering med flere leiligheter enn eneboliger. I 1960 bodde under 50 prosent av Norges befolkning i tettsteder, mot 72 prosent i 1990 og 82 prosent i 2018. De siste årene er det blitt flere husholdninger i boliger under 80 kvadratmeter, og færre husholdninger i boliger over 80 kvadratmeter. Størst vekst har det vært i boliger under 40 kvadratmeter, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.


Se artikkel om trangboddhet her.

548
true
b-0TrueFalse
0

Mens boliger er blitt mindre er hyttene blitt større.

 -  Tilnærmet alle nye hytter bygges nå i hyttefelt med vann og avløp. Det i seg selv bidrar til at hyttene blir større. I tillegg er hver ekstra kvadratmeter på hytta billigere enn tilsvarende i byen. Dette bidrar til at flere velger større plass på hytta fremfor i byen. Gjennom urbanisering har flere gitt avkall på den norske naturdrømmen i byen, men flere lever nå ut denne drømmen på hytta. Videre har raskere mobilt internett og bredbånd i nye hyttefelt gjort det teknisk mulig å jobbe fra hytta, sier Øye.


Line chart with 28 data points.
Andel av den norske befolkningen som bor i tettbygd strøk.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 28 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 70 to 82.5.
Chart graphic.
Kilde: SSB
End of interactive chart


1557
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF