SWITCH SECTION

Når livet
endrer seg

Det finnes løsninger for å bo hjemme selv om livet endrer seg.

Av CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

4. juli 2019
Av CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

4. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190708112649576.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190708112649233.jpg?maxwidth=2000
0

Elektronisk livsløpsstandard

Det er mange standarder som er et krav for nybygg i dag, men det er dessverre ingen krav til teknisk standard slik at folk kan bo hjemme selv om livet endrer seg dramatisk.

 Livsløpsstandard er allerede et etablert begrep og handler i hovedsak om å definere størrelsen på rom, sikre at nødvendige funksjoner er på samme plan, at dørstokker og trapper ikke hindrer folk fra å bo hjemme. Videre er det et viktig poeng at folk flest kan kjøpe boligen. 

Krav om løsninger som sikrer at man, uansett hva som skjer i livet, kan bo i sin bolig og betjene denne teknisk, finnes ikke. Elektroteknisk livsløpsstandard betyr derfor at man, uten store kostnader til teknisk oppgradering den dagen man har andre behov enn i dag, eller som følge av endret livssituasjon, fysiske begrensninger som inntreffer eller om man som følge av sykdom blir en «fare for seg selv og/eller andre», som følge av glemsomhet (demens), kan fortsette å bo i boligen, fordi man valgte de riktige løsningene når boligen ble bygget.

La oss gjøre alle boliger moderne- også teknisk

 De fleste boliger som bygges i dag har «billigste løsning» med ordinære brytere, termostater og ratt-dimmere for styring av lys, stikk og varme. Videre leveres ofte komfyrvakter, vannstopp og ventilasjon med proprietære løsninger som ikke «snakker et forståelig språk» eller kommuniserer noe som kan brukes av en systemleverandør

Hva må man gjøre?

For å oppgradere eller tilpasse den tekniske installasjonen ved ulike behov, uten store investeringer i rehabilitering må man bruke utstyr som kan snakke sammen og være på plass fra starten av i nye boliger. 

Den eneste måten å sikre dette på, slik at overgangen fra standard til behovstilpasset installasjon blir enkel og rimelig, er å regulere dette i lov eller forskrift.


Løsningene finnes – still krav om at de skal brukes.

Innfør elektroteknisk livsløpsstandard, slik at boliger som bygges nå, blir moderne på alle måter, også teknisk! Trygghet, sikkerhet, komfort og forutsigbar økonomi er målet, hvis man skal kunne bo i sin bolig i alle livets faser. Med elektroteknisk livsløpsstandard som krav, nås målet.


mTouch Home-  fremtidens smarthusløsning

2219
Elektroteknisk livsløpsstandard handler i bunn og grunn om å gi folk muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig.
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181203120618954.png #FFFFFF