SWITCH SECTION

Se salgstiden der du bor

Se hvor fort boligene selges der du bor, og om omsetningstiden har vært stigende eller synkende det siste året.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. juni 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. juni 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190606125925479.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190606125925479.jpg?maxwidth=2000

Bodø og Oslo var de to byene med kortest omsetningstid for boliger i Eiendom Norges månedlige prisstatistikk for mai. Trenden er flat for Bodø, mens den er synkende for Oslo. For Norge generelt er trenden svakt stigende siden utgangen av 2017. Redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen sier at omsetningstiden er viktig for å forstå boligmarkedet, og den er også viktig for at forbrukerne skal kunne planlegge kjøp og salg.

  - Det er svært stor forskjell mellom Bodø med Fauske med kortest omsetningstid på 19,8 dager i mai og Agder og Rogaland med 83,5 dager. Kjennskapen til salgstiden er blant annet viktig for å avgjøre om boligbytte skal gjøres ved å kjøpe eller selge først. Ved å klikke på søylene i diagrammet nedenfor kan man se utviklingen over tid for ulike regioner, sier Øye.

1578
true
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 24 bars.
Gjennomsnittlig antall dager fra bolig første gang er annonsert til boligen er registrert solgt.<br />Klikk på søylene i diagrammet for å se historiske tall for hver enkelt region.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Omsetningstid dager. Range: 0 to 90.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Generelt er omsetningstiden kortere i byer enn på landet, og den er kortere der hvor prisutviklingen er sterk. Generelt er det også store forskjeller fra måned til måned, blant annet grunnet sesongvariasjoner. Den løpende trenden for siste 12 måneder gir et bedre overordnet inntrykk enn enkeltmåneder. 

  -  Det er interessant å merke seg at Oslo har hatt en svakere prisutvikling de siste to månedene, men likevel med en relativt kort omsetningstid. Isolert sett bidrar kortere salgstid i Oslo til et prispress oppover, men kort salgstid og lav prisvekst tilsier også en fallhøyde hvis salgstiden øker, sier Øye.

Flere andre byer bygger opp under det normale ved at høy prisvekst gir kortere salgstid og omvendt.

  -  Fredrikstad og Sarpsborg har både høy prisvekst og synkende omsetningstid, og tilsvarende har eksempelvis Midt-Norge svak prisutvikling og stigende omsetningstid, sier Øye.


2483
b-0TrueFalse
Kommersielt innhold
0

Hus, hytter og anneks av høy kvalitet til en fornuftig pris.

Drammens Hus & Hytter ble etablert i 1966, og planen var å masseprodusere elementer til hus og hytter. I begynnelsen var alle kundene våre selvbyggere, men i dag benytter de fleste profesjonelle snekkerlag.

Produksjonsanlegget på Vikersund leverer komplette byggesett til hele Norge.

I dag har vi mange modeller i sortimentet vårt, fra små anneks på 10 m2 til eneboliger med utleiedel.

title

Jeg ønsker å bestille gratis katalog

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

input field

CHECKBOXES

Radio buttons

Hvilken katalog ønsker du?

single button

64


3518

3521
c-208
c-208TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF