Mot normalt for boligprisene

Stabile boligpriser tross sterk vekst i boliger til salgs overrasker sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Se diagrammet som viser at dette er mot normalt.

Av Prognosesenteret
3. juli 2019
Av Prognosesenteret
3. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190703142832692.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190703142832692.jpg?maxwidth=2000
0

Boligprisene falt marginalt fra mai til juni, men justert for sesongeffekter steg prisene med 0,6 prosent. Det har vært en stabil svak vekst i boligprisene det siste året. 

Bar chart with 13 bars.
Månedlige sesongkorrigerte endringer i boligprisene i Norge, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 13 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Prisendring korrigert for sesongvariasjoner. Range: -0.8 to 1.4.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Denne stabile svake veksten har kommet i en periode med en sterk vekst i lageret av usolgte boliger. Diagrammet nedenfor viser at når antall boliger til salgs øker, blir prisutviklingen vanligvis svakere. Antall boliger til salgs var på et bunnivå tidlig i 2017. Da var også boligprisene på en topp. Før begge deler snudde i løpet av 2017. Siden har antall boliger til salgs fortsatt å øke, mens boligprisveksten har gått litt opp igjen.


Line chart with 2 lines.
Trenden for usolgte boliger har fortsatt å peke oppover det siste året (venstre akse) uten at boligprisene har fortsatt nedover (høyre akse). Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering (12-måneders glidende gjennomsnitt). 12-månedersvekst i boligprisene i Norge.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 102 categories.
The chart has 2 Y axes displaying Usolgte boliger and Årsvekst boligpriser.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


2342
c-13FalseTrue

Utviklingen overrasker sjeføkonom Nejra Macic: 

  -  I juni var det ni prosent flere boliger tilgjengelige for salg enn på samme tid i 2018. Med dette i bakhodet er det noe overraskende at prisutviklingen har vært såpass stabil. Det betyr at etterspørselen har økt betydelig i en periode der vi har fått tre renteøkninger. Renteøkninger har historisk vært veldig utslagsgivende for boligprisutviklingen.

414
true b-0FalseTrue
0

Macic tror at effekten fra rentehoppene kommer først nå.

  -  Vår forklaring er at renteøkningene først begynner å materialisere seg i økte utgifter nå. Vi tror det vil føre til at etterspørselen etter boliger svekkes fremover. Gjeldsregisteret ventes også å føre til lavere gjeldsvekst og dermed svakere boligpriser. Vi fastholder prognosen vår med en forventning om negativ 12-månedersvekst i desember. 

416
b-0FalseTrue
Kommersielt innhold fra Elektroimportøren
0

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.  The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable 

English.  Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy.  Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

1201
Falsec-5
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF