Ut på tur, aldri sur

Aldri har hyttelivet stått sterkere i Norge enn akkurat nå. Til tross for at det allerede finnes tett opp mot 500 000 hytter totalt her i landet registrerer vi fortsatt nye rekordnivåer for både nybygg og renovering. I 2019 ligger det an til en samlet omsetning i hyttemarkedet (nybygg + rot) på nærmere 30 milliarder.

Av Prognosesenteret
25. september 2019
Av Prognosesenteret
25. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190925065605604.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190925065605604.jpg?maxwidth=2000
0

Ved inngangen til høstferien er det om lag 100 000 husholdninger som har konkrete planer om å skaffe seg en hytte. I tillegg er det ca. like mange som enn så lenge befinner seg på drømmestadiet, og kunne tenke seg hytte «dersom atte» eller «hvis om atte».  Satt på spissen, gir dette et potensiale for nybygging av 200 000 enheter om alle som ønsker det kommer i posisjon til å handle. Dette må selvsagt sees opp mot hvor mange som faktisk får hyttedrømmen oppfylt. De siste årene har nybyggaktiviteten ligget på i overkant av 5000 nye hytter, et nivå som ser ut til å holde seg de nærmeste par årene. I tillegg registrerer SSB rundt 26 000 tinglysninger årlig (gjennomsnitt 2015–2018). Av disse er ca. 10 000 hjemmelsoverføring i fritt salg, mens resten er feste, arv, skifte, gave, etc. I sum betyr det at om lag 31 000 husholdninger per år (gjennomsnitt 2015–2018) har fått oppfylt hyttedrømmen, altså en tredel av de som sier de har konkrete planer om hyttekjøp.

Om vi grovtolker hyttedrømmene i retning av type hytte og beliggenhet, så er det tydelig at det bor en Lars Monsen i oss alle. Her er det ut på tur, aldri sur som gjelder. Drømmebildet er gjerne en rødmalt stue ved tregrensa. Utsikten skal selvsagt være god, helst mot et vann og gjerne en snødekt fjelltopp i bakgrunnen. Naboer vil man ikke ha, og i hvert fall ikke innsyn. Virkeligheten ser imidlertid veldig annerledes ut. Vi pakker oss sammen tett inntil alpinanleggene i såkalte fjellandsbyer med ski-in/ski-out-muligheter. I tillegg skal det gjerne være alskens aktivitetstilbud, helst året rundt. Denne avstanden mellom drømmer og virkelighet kan vanskelig tolkes på annen måte enn at vi nok er mer sosiale enn vi tror – og at vi helst kombinerer Lars Monsen-livet med lett tilgang til moderne bekvemmeligheter og spennende aktivitetstilbud.


Det er vel få, om noen, kommuner som i dag tillater bygging på enslige tomter utenfor allfarvei. Kommunene regulerer tomter inn i felt og gjerne nær allerede eksisterende infrastruktur – selvsagt av miljø- og kostnadshensyn. Den tiden hvor hver hytteeier lagde sine egne renovasjonsløsninger er (takk og lov) forbi. Ser man også på trendene i markedet, ser man at de nevnte «drømmehyttene» på enslige tomter uten innsyn ikke er spesielt populære. Det finnes mange slike hytter på markedet i dag, bygget på 50- og 60-tallet og med samme fellesnevner; lav pris. Med lav pris menes her priser godt under millionen, gjerne helt ned til et par hundre tusen, for hytter av god bygningsmessig standard, men uten innlagt vann- og avløp. Årsaken til den lave prisen er at interessen er tilnærmet lik null.


Vi forventer at rekordaktiviteten i fjellhyttemarkedet vil holde seg de nærmeste årene. Sjøhyttemarkedet derimot har i mange år ligget i stabilt sideleie med lav nybygging og meget høye priser i bruktmarkedet. De høye prisene i sjøhyttemarkedet har fått mange til å velge Sverige og Spania i stedet, grunnet lavere priser og levekostnader (pluss noe mer stabil varme for Spanias del).


Rekordaktiviteten i fjellmarkedet vil fortsette i noen år til. Den viktigste faktoren er demografi, altså aldersfordelingen i befolkningen. Viktigste kjøpegruppe i hyttemarkedet er 45–55-åringene. Dette er i dag den desidert største aldersgruppen i landet og samtidig den delen av befolkningen som har opplevd 30 år med oppgangstider både generelt, men spesielt hva gjelder boligverdier. Nå derimot, observerer vi et markert fall i alder på hyttekjøperne – fra ca. 52 år fem år tilbake og ned til 48 år i 2018. Et formidabelt fall i gjennomsnittsalder på så kort tid. Det at gjennomsnittsalderen faller så kraftig har en klar sammenheng med de stadig sterkere sentraliseringstendensene i Norge. Stadig flere av oss bor trangere og gjerne oppå hverandre, på mindre tomter og i boligblokker. Enebolig- eller småhusdrømmen oppleves som uoppnåelig i sentrumsområdene. Dette betyr at flere yngre familier «erstatter» småhusdrømmen med hytterealiteter.


Det at hyttedrømmen oppfattes som mer realistisk enn småhusdrømmen viser kanskje også et av de store paradoksene i dagens bygge-Norge. Til tross for vedvarende etterspørselspress i hyttemarkedet noterer vi en relativt moderat prisvekst, både på brukt og nybygg. Med andre ord det motsatte av boligmarkedet. En innlysende delforklaring her er et stort tomteoverskudd i hyttemarkedet. I skrivende stund finnes om lag 90 000 mer eller mindre byggeklare tomter i fjellheimen. I tillegg ser tilgang på byggetjenester og arbeidskraft ut til å være meget fleksibel. Til tross for rekordaktivitet i det norske bygg- og anleggsmarkedet, ser det ikke ut til å være noe problem å skaffe kompetent arbeidskraft til hyttebygging. Denne fleksibiliteten i nybyggsektoren gjør at hyttedrømmerne faktisk kan velge likt mellom nytt og brukt – alternativene er prismessig ganske like. Dette betyr at det i hyttemarkedet, i motsetning til i boligmarkedet, er nybyggprisene som holder bruktprisene nede.  4955
b-FalseTrue
Kommersielt innhold fra Elektroimportøren
0

1246982

Våtromsvifte for montering i kanal med naturlig selvtrekk (tak). Med innebygd fuktautomatikk, nærværsensor og ettergangstid. For ettermontering finnes tilbehøret Passad kaldrasspjeld (8125-1) hvis viften skal monteres i en kanal uten naturlig selvtrekk (yttervegg). Viftene er av innstikksmodell og passer for kanaldimensjoner Ø100?Ø140 mm. Ved større mål brukes Pax dekkplate. Viftene er enkle å montere og lett rengjørlige. Kan monteres i valgfri posisjon, dvs. både i tak og på vegg. Kapasitet: 95 m3/h. Effekt: 4W. IP44. Farge: hvit.les mer ...skjule ...

Pax Passad 30 m/fuktstyring og bevegelse

1299,-

1243484

Komfyrvakt med intelligent varmesensor og styringenhet. Kompatibel med alle elektriske koketopper. Komfyrvakten overvåker koketoppens temperatur og endringen av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av koketoppen. Største koketoppbredde 90 cm. Benyttes større koketopp så må 2 sensorer benyttes. Kan monteres under vifte, tak eller på vegg. Halogen og brannsikker plast. Teknisk beskrivelse? Alarmsignal maks. 80 dB (1 m). ? Frekvens: 433Mhz. ? Maks belastning: 25A. 230V.FunksjonalitetSGK410 har sensorer for lednings- og strålingsvarme som måler maksimal temperatur og hastighet på temperaturendring. Disse variantene kombineres med konstant overvåking av omgivelsestemperaturen. Når man bruker to sensortyper, elimineres de svake punktene til hver av dem.BruksområdeKomfyrvakt SGK410 er sikkerhetsproduktet for alle kjøkken. Den beskytter hjemmets mest brannutsatte område og tilpasser seg matlagingsvanene dine på en intelligent måte. Takket være den kan også bru

Komfyrvakt SGK410 fast inst. Innohome

3019,-

1243639

Sensor for komfyrvakt. Festes under avtrekkshetten, på veggen eller i taket uten behov for verktøy, kabler eller ekstern strømforsyning. Varsler med lydsignal ved lavt batteri. Kompatibel med komfyrvakt SGK500 og SGK410. les mer ...skjule ...

Sensor for komfyrvakt SGS510 Innohome

1215.2,-

Test DM


1246982

Våtromsvifte for montering i kanal med naturlig selvtrekk (tak). Med innebygd fuktautomatikk, nærværsensor og ettergangstid. For ettermontering finnes tilbehøret Passad kaldrasspjeld (8125-1) hvis viften skal monteres i en kanal uten naturlig selvtrekk (yttervegg). Viftene er av innstikksmodell og passer for kanaldimensjoner Ø100?Ø140 mm. Ved større mål brukes Pax dekkplate. Viftene er enkle å montere og lett rengjørlige. Kan monteres i valgfri posisjon, dvs. både i tak og på vegg. Kapasitet: 95 m3/h. Effekt: 4W. IP44. Farge: hvit.les mer ...skjule ...

Pax Passad 30 m/fuktstyring og bevegelse

1359.2,-


1248386

Halogenfritt k-rør Ø 16?32 mm. laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrekket PN/RK er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. Metermerkingen gjør installasjon og kvantitetsberegning lettere. K-røret tåler 750 N, og er dermed godkjent for innstøpning. Tverrsnitt: 3G1,5 mm2. Lengde: 100 meter.les mer ...skjule ...

Ferdigtrukket K-rør 16/PN 3G1,5 Rull 100m PM Flex

1039.2,-


1243484

Komfyrvakt med intelligent varmesensor og styringenhet. Kompatibel med alle elektriske koketopper. Komfyrvakten overvåker koketoppens temperatur og endringen av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av koketoppen. Største koketoppbredde 90 cm. Benyttes større koketopp så må 2 sensorer benyttes. Kan monteres under vifte, tak eller på vegg. Halogen og brannsikker plast. Teknisk beskrivelse? Alarmsignal maks. 80 dB (1 m). ? Frekvens: 433Mhz. ? Maks belastning: 25A. 230V.FunksjonalitetSGK410 har sensorer for lednings- og strålingsvarme som måler maksimal temperatur og hastighet på temperaturendring. Disse variantene kombineres med konstant overvåking av omgivelsestemperaturen. Når man bruker to sensortyper, elimineres de svake punktene til hver av dem.BruksområdeKomfyrvakt SGK410 er sikkerhetsproduktet for alle kjøkken. Den beskytter hjemmets mest brannutsatte område og tilpasser seg matlagingsvanene dine på en intelligent måte. Takket være den kan også bru

Komfyrvakt SGK410 fast inst. Innohome

2415.2,-

Vår forretningsidé:


”Å utvikle og selge gode produkter til det profesjonelle markedet og forbrukere - til lav pris”


Hva vil det bety for deg å ha Elektroimportøren AS som din samarbeidspartner?:


  • Du vil samarbeide med en aktør som fokuserer på samarbeid og som er opptatt av å fremskaffe produktene til lavest mulig pris
  • Du vil få levert varene gjennom et velfungerende og stabilt distribusjonsapparat, hvor servicegrad og leveringspresisjon er vårt viktigste fokusområde
  • Du vil samarbeide med en organisasjon som setter kunden i fokus
  • Du vil kunne benytte et velutviklet og moderne e-handelssystem
  • Du vil oppleve at Elektroimportøren AS har et ”levende” sortiment som er under kontinuerlig utvikling, for å dekke ulike behov og for å ligge i forkant med hensyn til nye produkter
  • Du vil få ta del i våre prisgunstige kampanjer
  • Du vil oppleve at du samarbeider med en aktør som ønsker deg som kunde

4984

4322
c-5
c-5TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF