115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Halogenfri kabel for bedre brannsikkerhet

De er flammehemmende, selvslukkende og sprer ikke giftig røyk

For Elektroskandia AS

Jørgen Aschjem

Elektroskandia AS

5. oktober 2021
For Elektroskandia AS

Jørgen Aschjem

Elektroskandia AS

5. oktober 2021
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220621120123198.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220621120123198.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Som installatør eller montør er du trolig mest vant til å jobbe med standard PVC-kabel, enten det dreier seg om PN, PR, PFSP eller PFXP. Denne typen kabel er blant annet lett å bearbeide, enkel å avmantle og tilfredsstiller minimumskravene i Byggevareforordningen (CPR). Det vil si at de oppfyller det såkalte Eca-kravet og gir dermed et grunnleggende sikkerhetsnivå når det gjelder brann. Eca-kabler kan blant annet benyttes i rømningsveier dersom de er beskyttet av sprinkling eller en annen form for automatisk slukkeanlegg.

Det kan likevel være gode grunner til å velge halogenfrie kabler fremfor PVC-kabler. Bakgrunnen for en slik påstand er at denne typen kabel øker brannsikkerheten og er med på å redusere sannsynligheten for at liv og eiendom går tapt dersom en brann skulle oppstå. For det første er halogenfrie kabler både flammehemmende og selvslukkende – dermed fungerer de ikke som bensin på bålet.

For det andre inneholder de langt mindre giftige stoffer enn PVC-isolerte kabler. Det gjør at det dannes vesentlig mindre røyk, samt at røyken som faktisk dannes både er lysere og tynnere. Brenner det i et lokale der det finnes PVC-kabler vil det på sin side dannes en tykk og giftig røyk som er farlig for mennesker og dyr, og som gjør slukningsarbeidet til brannvesenet mye vanskeligere. Bruk av halogenfrie kabler kan med andre ord bidra til å redde både liv og eiendom. Det er alltid en fordel, men er særlig noe som bør vektlegges ved installasjon i bygg der det oppholder seg mennesker.

Tilfredsstiller Dca-krav og er enkle å jobbe med

Halogenfrie kabler tilfredsstiller dessuten Dca-kravene i Byggevareforordningen. Her heter det seg at kabler som benyttes i rømningsveier, der de ikke er beskyttet av sprinkling eller annen for for automatisk slukking, skal være minimum Dca s2d2a2. Her kan det være verdt å nevne at «S» handler om røykutvikling, «D» handler om brennende dråper og at «A» handler om syreinnhold i røyken. Produsenten av kablene har ansvar for å gi informasjon og komplett merking på emballasjen eller etiketten på kabeltrommelen.

En del vil innvende at det er mer upraktisk å jobbe med halogenfrie kabler enn standard PVC-kabler. Mange har nemlig erfaring med at denne typen kabel vanskeligere å håndtere når det kommer til bearbeiding og avmantling. Det kunne nok stemme for noen år siden, men i dag har utviklingen kommet så langt at det i praksis ikke er noen forskjell på å håndtere en PVC-kabel og en halogenfri kabel. At mange fremdeles velger PVC-isolerte kabler handler trolig mest om pris fremfor de praktiske utfordringene knyttet til håndtering.

Verdt å vite om Byggevareforordningen

Byggevareforordningen, ofte bare kalt CPR, tok inn brannkrav til kabler i 2017 og ettersom forordningen har blitt innarbeidet i norsk lov er dette noe elektrobransjen må forholde seg til i det daglige arbeidet. Kravene er også reflektert i NEK:400.

For produsenter og leverandører av kabelprodukter som skal brukes til fast installasjon byggverk, betyr CPR i første rekke at produktene skal ha en 3. partssertifisering for å kunne selges på markedet. For installatører og montører er det blant annet viktig å være klar over følgende:

  • Alt av kabler som brukes i en installasjon skal minimum tilfredsstille Eca, som typisk omfatter standard PVC-kabel som PR, PN, PFXP og PFSP.
  • Dersom kablene ikke er beskyttet med sprinkling eller en annen type automatisk slukkeanlegg, skal de ikke representere brannenergi på mer enn 50MJ per løpemeter rømningsvei. Uten slukkeanlegg stilles det også krav om at kablene skal være minimum Dca s2d2a2.
  • Produsent eller grossist skal kunne levere ytelseserklæring for kabelen på forespørsel. Denne bør være en del av dokumentasjonen når kabelen installeres i rømningsveier.
3787
TrueFalsec-356
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230605122223421.png #FFFFFF
Les også