115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Ny Enova-ordning gir nye muligheter for oppsalg og inntjening

Kunder som vil investere i smart teknologi for strømstyring i boliger og fritidsboliger kan nå få støtte fra Enova – det kan også lønne seg for elektrikere.

For Elektroskandia AS

Jørgen Aschjem

Elektroskandia AS

21. juni 2022
For Elektroskandia AS

Jørgen Aschjem

Elektroskandia AS

21. juni 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220621121347949.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220621121347949.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Skyhøye strømpriser har preget nyhetsbildet de siste månedene, og det er ikke langt mellom husholdningene som har fått problemer med å håndtere de økte kostnadene. I løpet av året kommer også de nye effekttariffene, som ble utsatt ved årsskiftet 2021/2022, til å bli innført.

Både forventningen om at strømprisene vil etablere seg på et jevnt høyere nivå og innføringen av effekttariffer, gjør at det blir stadig viktigere å holde kontroll på strømforbruket. Her kan smart teknologi spille en viktig rolle ved å styre så mye som mulig av forbruket mot tider av døgnet der prisene er lavest. Det er bra for husholdningenes økonomi og bidrar dessuten til å spre forbruket i strømnettet.

Inntil 10 000 i støtte for smarte teknologi

Et ønske om å redusere strømkostnadene vil trolig motivere en god del boligeiere til å investere i smart teknologi, men mange vil også la være å gjøre noe. Derfor har Enova etablert to nye støtteordninger for å gi ekstra motivasjon. For deg som elektriker er det særlig ordningen for smarte styringssystemer som er relevant, og her kan kunden få inntil 10 000 kroner fra Enova.

Med smarte styringssystemer menes systemer som har funksjoner for å motta prisinformasjon og å styre såkalt «flyttbart forbruk». Eksempler er gulvvarme, varmtvannsberedere og ladestasjoner for elbiler, altså forbruk som ikke nødvendigvis må skje på bestemte tidspunkter. Systemet må i tillegg ha innebygde mekanismer som forhindrer overbelastning av hovedsikringen, samt være forberedt på effekttariffer.

For å få støtte fra Enova stilles det krav om at systemet skal styre minimum to elektriske produkter. Det er med andre ord ikke nødvendig å installere et komplett smarthus-system for å få penger fra Enova. Dermed er det gode muligheter for oppsalg og bedre inntjening for deg som elektriker, noe som i særlig grad gjelder i tilfeller der kunden allerede har planer om å montere smarte termostater eller liknende. Da er det forholdsvis kort vei til å selge opp til flere komponenter som gjør at kunden kan få Enova-støtte.

Merk at plugger som kobles mellom støpsel og stikkontakt ikke kvalifiseres til Enova-støtte.

Inntil 5000 i støtte for smarte varmtvannsberedere

Det finnes dessuten en egen støtteordning for montering av smarte varmtvannsberedere, der det er mulig for kunden å få inntil 5000 kroner i støtte. Smarte beredere vil si beredere som styres av innebygget eller nettbasert automatikk, og som sørger for at strømforbruket til oppvarming av vann styres mot tider på døgnet med lavest strømpris. Det skal også være mulig å styre dem med ulike typer smarthus-systemer, og dermed kan denne støtteordningen kombineres med ordningen for smarte styringssystemer.

På samme måte som NEK 400-kravene til beredere over 1500 watt, stiller også Enova krav om at berederne skal være fast tilkoblet for at det skal være mulig å få støtte.

Viktig å følge formelle krav

Det er ikke bare kravene til selve systemet som må følges for å få Enova-støtte. I tillegg finnes det en del formelle krav til selve søknaden og dokumentasjon. Tiltaket må blant annet være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon, inkludert utstyr, material- og arbeidskostnader må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato. Det er ikke mulig å få støtte på forhånd.

Det stilles også en del krav til fakturaer og tilhørende dokumentasjon, og det er viktig at firmaet som utfører arbeidet leverer i henhold til disse kravene. Dokumentasjonen skal blant annet vise at:

  • styringssystemet styrer minst to elektriske produkter
  • elektrisk arbeid er utført av fagpersoner
  • styringssystemet automatisk kan ta hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen

Vi anbefaler at både kunde og utførende firma setter seg grundig inn i de fullstendige vilkårene på https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/.

3918
TrueFalsec-356
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230605122223421.png #FFFFFF
Les også