SWITCH SECTION

Trygghet og varme med ny vedovn

Å bytte ut din gamle ovn med en ny gir mer trivsel og varme i stua – og redusert risiko for brann.

Av Modena Fliser
11. september 2019
Av Modena Fliser
11. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190911075011966.jpeg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190911075011966.jpeg?maxwidth=2000
0

Har du en gammel ovn hjemme i stua di, er sjansen stor for at den er lite effektiv. Den kan til og med være brannfarlig. Gamle vedovner gir dårlig forbrenning og avgir varme og sot i pipa som kan skade den og føre til branntilløp.

Norge satte verdens strengeste krav til ildsteder i 1998. Da ble det forbudt å selge gamle, forurensende vedovner. Likevel finnes de i tusenvis av hjem rundt omkring i landet. Mens de beste nye rentbrennende vedovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, kan gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent.

Ifølge Enova gir rentbrennende ovner mindre utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle vedovner. Deres klare anbefaling er å installere en rentbrennende vedovn dersom vedfyring er en viktig oppvarmingskilde i huset.

Hva sier feieren?

Mange norske kommuner er i ferd med å skjerpe branntilsyn med boliger. Det er gjerne feiermesteren som gjennomfører slike tilsyn. Dersom ovn og pipe ikke tilfredsstiller brannkravene, kan ildstedet bli stengt. Feilkilden er ofte at folk ikke har brukt fagfolk ved monteringen, eller hatt profesjonelt ettersyn. Hensikten med branntilsyn er å redusere risiko for tap av liv og eiendom.

Mye å velge mellom

Modena fører et bredt sortiment av ovner og peiser fra kjente kvalitetsleverandører. Dette er vedovner og innsatser som tilfredsstiller de nye kravene til miljø, design og varmeeffekt.

”Rentbrennende ildsted” er betegnelsen på ildsted med dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90 prosent av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk.

Investerer du i ny vedovn eller peis, får du et lunt og stemningsskapende ildsted i huset, med glassflater som får flammene i fokus. At den også er trygg og miljøvennlig er en stor bonus. En moderne vedovn gir nær 30 prosent mer varme per kubbe.

2097
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

Få opp til 150 000 kr til oppgradering av boligen!

Har du:

  • En bolig fra 80-tallet eller eldre?
  • Skal du gjøre noe med taket kledning og vinduene?
  • Ønsker du å redusere strømregningen?
  • Eller har du allerede oppgradert din bolig de siste 18 mnd?

Da kan du har krav på økonomisk støtte. 

Energibygg er sertifisert til å søke på støtte fra Enova til oppgradering av din bolig.

La oss kontakte deg for å finne ut om din bolig egner seg for denne, eller andre støtteordninger.

title

Jeg ønsker å få mer informasjon

input field

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

single button

44


2842

788
c-171TrueFalse
Falsec-171
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181106223041082.png #FFFFFF