SWITCH SECTION

Venter prisfall ut året

Sjeføkonom Nejra Macic sier at nedgangen i boligprisene i juli var som forventet. Med unntak av august, tror Prognosesenteret at boligprisene vil falle utover året.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

5. august 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

5. august 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190805103035570.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190805103035570.jpg?maxwidth=2000

  -  Dette var som ventet for juli måned, den sesongjusterte nedgangen på 0,7% nasjonalt kommer etter et par måneder med noe mer positiv utvikling enn vi hadde forutsett. Med unntak av august, tror vi boligprisene vil falle utover året, sier sjeføkonomen.518
true
b-0TrueFalse
0

Nedturen i juli kommer etter sju måneder med flat eller positiv utvikling i de sesongjusterte prisene:


Bar chart with 13 bars.
Månedlige sesongkorrigerte endringer i boligprisene i Norge, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 13 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Prisendring korrigert for sesongvariasjoner. Range: -0.8 to 1.4.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

De sesongjusterte prisene falt i størsteparten av Norge i juli:

Bar chart with 24 bars.
Sesongjustert endring i boligpriser i juli sammenlignet med juni, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -1.395 to 0.695.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


  -  Nå begynner renteøkningene å materialisere seg, tilbudssiden er fortsatt høy og boliglånsforskriften utgjør fortsatt en hindring for enkelte kjøpegrupper. Det blir fortsatt veldig spennende å se hvilken effekt gjeldsregisteret får på boligprisene fremover, sier sjeføkonomen.

1559
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF