Bærekraftindeksen

Er det stor forskjell på nye og gamle boliger ut ifra et bærekraftperspektiv?

Av Prognosesenteret
10. september 2019
Av Prognosesenteret
10. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190910105411827.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190910105411827.jpg?maxwidth=2000
0

Bærekraft er et aktuelt tema for både de som jobber med utvikling av nye boliger og de som jobber med forvaltning og oppgradering av eksisterende boligmasse.

Strengere regler til nye boliger fører til endringer i byggestandarden, men hvordan oppfatter de som bor i boligene forskjellene mellom gamle og nyere boliger?

For å kunne gi et svar på dette har vi i vår siste Future Living undersøkelse tatt frem en bærekraftindeks bestående av følgende delelementer:

Innvendige:

 • Lysforhold
 • Luftkvalitet
 • Akustikk
 • Tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne
 • Holdbarhet på produkter som kjøkken, dører, gulv, maling osv.
 • Klimarobusthet
 • Energieffektivitet
 • Temperaturstyring
 • Sikkerhet

Utvendige:

 • Nærmiljø
 • Uteområder
 • Tilrettelagt for kildesortering
 • Nærhet til kollektivtransport
 • Trygghet

Resultatene viser at beboerne som bor i boliger bygget etter 2011 gir en langt høyere bærekraftindeks på boligen innvendig enn de som bor i boliger bygget før 2011. På utvendige områder er det mindre forskjeller mellom nye og gamle boliger.  Det er også stor forskjell på eie- og leieboliger.

Dette betyr at boliger som bygges i dag oppfattes som svært gode ut fra et bærekraftperspektiv. Den store jobben blir å få den eksisterende boligmassen opp på et høyere nivå, hvilket antageligvis vil kreve virkemidler som bidrar til at boligeiere og boligforvaltere tar mer bærekraftige valg.

1363
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier. 

https://www.youtube.com/embed/La10s6yvxlg

869

864

skrevet av

Enova AS

c-235TrueFalse
Falsec-235
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF