Bygg garasje uten å søke om tillatelse

Du kan slippe å sende byggesøknad til kommunen og droppe nabovarsel dersom du holder deg innenfor noen enkle regler.

For EpoxyGrossisten

Epoxygrossisten bruker

EpoxyGrossisten

13. november 2020
For Epoxygrossisten

Epoxygrossisten bruker

EpoxyGrossisten

13. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201113095608754.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201113095951836.png?maxwidth=2000
Garasje 2.png Garasje frittstående.png
0

Du har ansvaret for å finne ut hva du kan bygge på eiendommen din. Her vil vi vise deg hvordan du kan bygge garasje, carport, bod eller drivhus på inntil 50 m² uten å måtte søke tillatelse fra kommunen og slippe å sende ut nabovarsel.

Dersom alt er i orden, kan du gå raskere i gang med byggeprosjektet, og du slipper å vente på at kommunen skal godkjenne byggesøknaden og å betale gebyret for byggesøknaden.

419
b-0TrueFalse

Dette må til for å slippe å søke

Bygningen må være minst 1 meter fra nabogrensa og andre bygninger på tomta di, og være 50 m² eller mindre. Mønehøyden kan være 4 meter eller lavere og gesimshøyden kan være 3 meter eller mindre – av og til måles fasadene høyere enn disse målene, noe som kan skje dersom bygningen settes opp i skrått terreng.

343
false
b-0TrueFalse
0

Bygningen kan ikke ha kjeller, bygges over vann- og avløpsledninger eller brukes til beboelse eller overnatting.

Begrensninger

Undersøk om det er finnes noen begrensninger for hva du har lov å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter.

Strengere begrensninger kan finnes for hva, hvor og hvor stort du har lov å bygge.

Veiviser

For å være sikker på at du kan bygge uten å søke om tillatelse fra kommunen eller gi nabovarsel, kan du prøve Veiviseren til Direktoratet for byggkvalitet.

Allikevel …

Det kan være lurt og greit å gi beskjed til naboen om hva du skal bygge, og forklare hvorfor du ikke må gi nabovarsel, selv om du ikke trenger å gjøre det.

Til slutt

Du må gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig bygget, slik at den tegnes inn i kommunens kartdata. Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

916
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200205082711250.png #FFFFFF
Les også