SWITCH SECTION

FD-hva?

FDV høres kanskje kjedelig ut, men er veldig viktig

Av ByggeBolig
29. november 2019
Av ByggeBolig
29. november 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191129123311627.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191129123311627.jpg?maxwidth=2000
0

Du har kanskje støtt på den mystiske forkortelsen FDV, men vet du egentlig hva det betyr og hvorfor er det så viktig?

De tre bokstavene står ganske enkelt for forvaltning, drift og vedlikehold og er som regel mest relevant for deg som bygger nytt hus eller gjør større rehabiliterings- eller ombyggingsarbeider. Kravet om FDV-dokumentasjon stammer fra plan- og bygningslovens krav om at det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget.

På sett og vis kan FDV derfor sies å være en slags bruksanvisning for huset ditt, der der du blant annet finner ut hvordan produkter/overflater skal rengjøres og vedlikeholdes, betjening og servicebehov for tekniske installasjoner og anvisninger for bruk av boligen generelt. Vi vil påstå at det er ganske viktig å ha tilgang til denne typen informasjon.

Konkret kan du forvente å finne blant annet følgende i FDV-dokumentasjonen for en privatbolig:

  • bygningsmessige produkter
  • sanitæranlegg
  • varmeanlegg
  • ventilasjonsanlegg
  • elektriske anlegg
  • brannalarm- og slokkeanlegg

Det stilles ikke spesifikke krav til hvordan FDV-dokumentasjonen skal utformes. For eneboliger og småhus er det trolig mest vanlig å overlevere den samlet i en perm eller gjøre den tilgjengelig via digitale ressurser.

Det finnes som regel også FDV-dokumentasjon på enkeltprodukter du kjøper. Enten i form av et eget FDV-dokument eller i form av en bruks- og vedlikeholdsanvisning.

Det er normalt ikke FDV-krav for tiltak som mindre garasjer, naust, uthus osv. Det skyldes at det rett og slett ikke er like stort behov for dokumentasjon for å kunne gjennomføre drifts- og forvaltningsoppgaver på denne typen bygg.

1782
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

En Fiskarhedenvilla er mye mer enn bare et hus 

Det er et hjem, en trygghet og en plass for livet. Vi vet at du og naboen er forskjellige. Vi vet at du vil være med og skape ditt eget hjem. Vi lar deg ta avgjørelsen for hvordan ditt framtidige hus skal se ut og hvordan du vil bygge det. Det er vår definisjon av frihet.  


500

502

505

545

539
Falsec-136
Falsec-136
Falsec-136
Falsec-136
Falsec-136
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også