Mål med maskeringstapen!

Nøyaktig måleutstyr trenger ikke være avansert

Av ByggeBolig
23. august 2019
Foto: 4CastMedia
Foto: 4CastMedia
SWITCH SECTION
0

De fleste som har brukt et målebånd eller en tommestokk for å ta innvendige mål av noe, vet at sluttresultatet ofte blir unøyaktig. Du kan selvsagt gå til innkjøp av en lasermåler eller andre måleverktøy for å få det til, men faktisk trenger du ofte ikke mer enn litt maskeringstape for å gjøre helt nøyaktige mål.

Det du gjør er å rive av en lengde med maskeringstape som er noe lenger enn den du skal måle. Så fester du den der du har behov for å måle, gjerne slik at den går forbi/rundt hjørnene. Etter du har festet tapen kan du bruke en tapetkniv til å skjære av det overskytende på hver side. Dermed står du igjen med en tape som er nøyaktig lik lengden på det du skulle måle.

Så tar du tar du tapen forsiktig bort slik at du ikke river den i stykker eller krøller den. Nå gjenstår bare å bruke et målebånd eller en tommestokk for å måle hvor lang tapen er, så har du tatt et nøyaktig innvendig mål. Om poenget er å overføre målet til noe du skal kappe, kan du også feste tapen rett på arbeidsstykket og sage i henhold til kantene på tapen.

Metoden begrenser seg ikke bare til å måle innvendige hjørner. Den egner seg blant annet godt til å:

  • Måle lange vegger uten å få hjelp av andre til å holde målebåndet
  • Ta nøyaktige mål når du skal kappe lister
  • Måle buede overflater

Uansett hva du skal måle bør du sørge for at tapen blir så rett som mulig. Det beste er om du kan følge en kant eller liknende.

1693
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.  The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable Elhig

nglish.  Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy.  Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

627
Falsec-136
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF