Overraskende opptur for boligprisene

Desember hadde den høyeste sesongjusterte prisveksten siden mai i fjor. Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sider det er overraskende, men at enkeltmåneder ikke bør tillegges for stor vekt.

Boligkanalen
4. januar 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190104123326495.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190104123326495.jpg?maxwidth=2000

  -  Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i desember 2018, men korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,7 prosent, hvilket kan tolkes som at boligprisene falt mindre enn det som er normalt for måneden. Det er litt overraskende, men samtidig må man ikke vektlegge enkeltmåneder for mye, for den lengre trenden peker svakt nedover.

- Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i desember 2018, men korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,7 prosent, hvilket kan tolkes som at boligprisene falt mindre enn det som er normalt for måneden. Det er litt overraskende, men samtidig må man ikke vektlegge enkeltmåneder for mye, for den lengre trenden peker svakt nedover.

348
true b-0FalseTrue
0
Use regions/landmarks to skip ahead to chart

Svakere utvikling for boligprisene. Månedlige sesongkorrigerte endringer i boligprisene i Norge, prosent.

Long description.

No description available.

Structure.

Bar chart with 12 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Prisendring korrigert for sesongvariasjoner.

View as data table.

Chart graphic.

Svakere utvikling for boligpriseneCreated with Highcharts 7.0.1Chart context menuMai 2018 Sesongkorrigert: 1.1

Negative realboligpriser i 2018

I 2018 totalt sett ender boligprisutviklingen nasjonalt omtrent på nivå med lønnsveksten, og litt lavere enn konsumprisindeksen slik at endringen i realboligprisene i 2018 er svakt negativ.


  -  Omsetningsvolumene er rekordhøye for året, og det at flere boliger har skiftet hender i løpet av 2018 enn normalt, kan delvis skyldes økt ferdigstillelse av nye boliger. Når aktiviteten også holder seg oppe i årets siste måned, kan det bidra til å forklare at boligprisene har utviklet seg litt mindre negativt enn det som er normalt. Omsetningstiden har, som vi spådde, bare fortsatt å øke, og vi ser ikke tegn til at dette snur i 2019, sier sjeføkonomen.

Pendlerbyer til Oslo på topp

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. 

  -  Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg, Tønsberg/Ferder og Hamar/Stange med en vekst på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Ålesund og omegn, Stavanger og omegn, Trondheim og Bodø/Fauske med en nedgang på 2,0 prosent, sier Macic.

Use regions/landmarks to skip ahead to chart

Pendlerbyer topper for desember. Endring boligpriser i desember sammenlignet med november, prosent. Det er normalt prisfall i desember, derfor er den sesongjusterte prisutviklingen bedre enn diagrammet viser.

Long description.

No description available.

Structure.

Bar chart with 24 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values.

View as data table.

Chart graphic.

Pendlerbyer topper for desemberCreated with Highcharts 7.0.1Chart context menu
Stavanger m/omegn Endring siste måned: -2%


Først Oslo - sist Trondheim 

I desember hadde Oslo en prisutvikling på linje med gjennomsnittet i landet, men siste 12 måneder ligger Oslo på topp for den månedlige prisstatistikken.

  -  Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en økning gjennom året på 6,3 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent. Det kommende året venter vi at Trondheim vil fortsette den negative boligprisutviklingen, mens det er utsikter til at også Oslo kan få svakere prisutvikling i 2019 enn i 2018, sier sjeføkonomen.

Use regions/landmarks to skip ahead to chart

Oslo på topp. Endring i boligpriser siste 12 måneder, prosent.

Long description.

No description available.

Structure.

Bar chart with 24 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values.

View as data table.

Chart graphic.

Oslo på toppCreated with Highcharts 7.0.1Chart context menu
Ålesund m/omegn Endring siste 12 mnd: 0.4%

Svakere 2019 enn 2018

Fra desember i fjor til desember i år økte boligprisene med 2,8 prosent. Prognosesenteret venter svakere prisutvikling neste 12 måneder. 

  -  Vi venter at prisveksten nasjonalt i januar blir noe svakere enn det som er normalt for måneden, og med et økende tilbud og to varslede to renteøkninger tror vi prisutviklingen totalt sett i 2019 kan bli svakere enn i 2018, sier Macic.


Negative realboligpriser i 2018

I 2018 totalt sett ender boligprisutviklingen nasjonalt omtrent på nivå med lønnsveksten, og litt lavere enn konsumprisindeksen slik at endringen i realboligprisene i 2018 er svakt negativ.

- Omsetningsvolumene er rekordhøye for året, og det at flere boliger har skiftet hender i løpet av 2018 enn normalt, kan delvis skyldes økt ferdigstillelse av nye boliger. Når aktiviteten også holder seg oppe i årets siste måned, kan det bidra til å forklare at boligprisene har utviklet seg litt mindre negativt enn det som er normalt. Omsetningstiden har, som vi spådde, bare fortsatt å øke, og vi ser ikke tegn til at dette snur i 2019, sier sjeføkonomen.

Pendlerbyer til Oslo på topp

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. 

- Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg, Tønsberg/Ferder og Hamar/Stange med en vekst på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i, Ålesund og omegn, Stavanger og omegn, Trondheim og Bodø/Fauske med en nedgang på 2,0 prosent, sier Macic.

This chart here: https://cloud.highcharts.com/show/horNeSCO6

Først Oslo - sist Trondheim 

I desember hadde Oslo en prisutvikling på linje med gjennomsnittet i landet, men siste 12 måneder ligger Oslo på topp for den månedlige prisstatistikken.

- Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en økning gjennom året på 6,3 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent. Det kommende året venter vi at Trondheim vil fortsette den negative boligprisutviklingen, mens det er utsikter til at også Oslo kan få svakere prisutvikling i 2019 enn i 2018, sier sjeføkonomen.

This chart here: https://cloud.highcharts.com/show/-P4Z3hipE

Svakere 2019 enn 2018

Fra desember i fjor til desember i år økte boligprisene med 2,8 prosent. Prognosesenteret venter svakere prisutvikling neste 12 måneder. 

- Vi venter at prisveksten nasjonalt i januar blir noe svakere enn det som er normalt for måneden, og med et økende tilbud og to varslede to renteøkninger tror vi prisutviklingen totalt sett i 2019 kan bli svakere enn i 2018, sier Macic.

5421
b-0FalseTrue
Kommersielt innhold fra Fiskarhedenvillan AS
0

Drømmer du om å bygge egen bolig? 

title

Jeg ønsker å bestille en gratis huskatalog

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

CHECKBOXES

LINK TEXT

* Mine personopplysninger behandles med det formål å levere tjenester og produkter, markedsføring og analyse i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR). For mer informasjon.

single button

5


3139
Falsec-136
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF