Stort sprik i boligekspertenes prisforventninger

Går prisene opp eller ned?

Boligkanalen
26. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181226064231416.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181226064231416.jpg?maxwidth=2000

Finansavisen presenterte 21. desember 2018 et knippe eksperters forventninger til boligprisene i det kommende året.  Som vanlig spriker konklusjonene stort.

Mest positiv er, som vanlig, advokat Torbjørn Ek. Han har en forventning om prisvekst på tett oppunder 5 %, for øvrig på linje med Espen Pay i Urbanium. Advokat Ek var også den mest optimistiske i fjorårets variant av dette panelet. 

I motsatt ende av skalaen finner vi sjeføkonom Jan Andreassen (Eika-bankene) som forventer et fall på 3 % gjennom 2019. At Andreassen befinner seg i den negative enden av skalaen overrasker vel ingen – tatt i betraktning den høye profilen han har hatt i å spå dommedag og undergang i boligmarkedet det siste året.

Mer overraskende er det kanskje at toppsjefen i Veidekke, Arne Giske – representert ved en «robot» - har plassert seg nær de mest pessimistiske med forventninger om et prisfall på 2 %

915
false
b-TrueFalse
0

Giskes argumentasjon – det vil si robotens – peker på økt tilfang av nye boliger og mindre drahjelp fra lave renter og befolkningsvekst.  For øvrig argumenter som deles av de fleste ekspertene, - mens konklusjonen i dette tilfellet faller noe mer negativt ut.

Felles for de fleste ekspertene i Finansavisens panel er at de på en eller annen måte også representerer en partsinteresse – det vil si som megler, investor, utbygger, bank/finans mv. Derfor er det interessant å observere at de tre «nøytrale» ekspertene fra Prognosesenteret , SSB (Pål Boug) og Pangea Property (Bård Bjølgerud) alle ligger relativt midt på treet. SSB forventer + 1,5 %, Prognosesenteret + 1 %, mens Pangea tror på nullvekst.

Felles for de tre sistnevnte er at de har forventninger om et fortsatt godt marked – i tråd med rekordmarkedet 2018 som har hatt høy omsetning av både nytt og brukt. Prisveksten dempes på grunn av lavere befolkningsvekst, høyt boligtilbud og forventninger om ytterligere rentevekst.

Redaktør i Boligkanalen, Bjørn-Erik Øye, uttaler følgende i denne sammenheng:

- 2018 ligger an til å bli det beste boligmarkedet noensinne noen gang. Aldri har så mange fått seg et nytt sted å bo – det vil si omsetningsrekord (sum brukte og nye, selveier og boligbyggelag). Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for 2018 ligger an til å ende opp på ca. 41.000,-  hvilket også er rekord.

For 2019 mener Øye vi vil se mye av det samme som for 2018: 

- Tendensen fra 2018 fortsetter inn i 2019 – det vil si fortsatt høy omsetning, og svak prisutvikling. I sum vil 2019 ende opp som nok et fantastisk boligår målt i forhold til antall mennesker som defacto vil få oppfylt sine boligdrømmer.


Når det gjelder årsakene til avdempet prisvekst, sier Øye følgende:

- De viktigste årsakene er fortsatt vekst i tilbudet – kombinert med rentevekst. Tilbudet fortsetter å vokse pga. høye igangsettingsnivåer til og med 2017.

På spørsmål om hvordan nysalget vil bli i 2019, sier han:

- Nysalget har falt gjennom 2018, men ser nå ut til å stabiliseres bl.a. ved en positiv utvikling – spesielt for leilighetssalget de siste 2 månedene. Jeg forventer en utflating på om lag de nivåene vi så pr. oktober – hvilket skulle peke i retning av om lag 27-28.000 enheter i nysalg gjennom 2019.  

2325
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF