Er ditt elektriske anlegg i orden?

Har du et gammelt el-anlegg bør du være ekstra påpasselig

Av Frøland & Noss Elektro AS
29. november 2017
  C:\fakepath\shutterstock_220431301-min.jpg
  Halvparten av alle boligbranner i Norge forårsakes av elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det betyr at det både er viktig å ha et velfungerende og trygt elektrisk anlegg, samt at du må være bevisst på hvordan og når du bruker elektrisk utstyr i hjemmet.

  Gamle anlegg er underdimensjonerte

  En av utfordringene knyttet til elektriske anlegg, er rett og slett alderen på dem. At et anlegg er gammelt trenger ikke å bety at det er utrygt eller brannfarlig som sådan. Det fullt lovlig å ha et gammelt elektrisk anlegg og det kan fungere helt fint. Den største utfordringen er at de er dimensjonert for den strømbruken som var aktuell den gangen de ble installert. Dagens forbruksmønster innebærer imidlertid vesentlig høyrere strømforbruk enn det som var vanlig tidligere. Og bruker du mer strøm enn anlegget er dimensjonert for, kan det oppstå varmgang. Varmgang i anlegget er både uønsket og kan være direkte brannfarlig.

  Pass på skrusikringene

  Dette er særlig en utfordring anlegg med gamle skrusikringer. Denne typen sikringer tåler mer overlast enn nyere jordfeilautomater – du kan rett og slett overbelaste dem ganske mye uten at du merker noe til det i praksis. Men overlast innebærer at sikringene kan bli svært varme. Om de i tillegg har dårlige kontaktpunkter/ikke er godt nok skrudd til, kan det være brannfarlig. Blir dine skrusikringer så varme at du ikke kan holde hånden på dem, bør du snarest kontakte en elektriker. Sjekk dette jevnlig i løpet av vinteren ettersom strømforbruket er størst da.
  En annen utfordring med gamle sikringsskap er at man selv skifter ut sikringene ved behov. Det åpner for brukerfeil ettersom det er fort gjort å sette inn feil sikringsstørrelse. Vær derfor nøye med å følge anvisningene i kursfortegnelsen når du skifter sikringene.

  Et eldre elektrisk anlegg har gjerne også eldre koblingsmateriell, eksempelvis kabler, sikringer og stikkontakter. Som med det meste annet vil kvaliteten forringes over tid og kan også bli skadet av oppussingsarbeid og liknende. Det er ikke sikkert du selv merker dette før det er for sent. Har du eldre koblingsmateriell din bolig bør du jevnlig sjekke om ledninger, stikkontakter og koblingsbokser er varme og om det er tegn til misfarging og deformert plast. Ser du noen av disse tegnene, bør du snarest kontakte elektriker for feilsøking og utbedring. 

  Mye av det vi omgir oss med i boligene våre, er avhengig av strøm for å fungere. Det er ikke slik at bruken av elektrisk utstyr er farlig i seg selv, men enkelte typer av utstyr bør du være mer oppmerksom på enn andre. Det handler ganske enkelt å om å bruke utstyret på riktig måte. Du bør spesielt tenke på dette:

  • Bruk fastmonterte ovner fremfor bruk flyttbare ovner som hovedoppvarming. Radiatorovner er kun ment for suppleringsvarme og skal aldri brukes uten tilsyn. 
  • Ikke bruk skjøteledning til utstyr som krever mye strøm (over 1000 watt), unngå å seriekoble skjøteledninger og husk at skjøteledning kun er for midlertidig bruk.
  • Installer komfyrvakt som sørger for at strømmen kuttes dersom komfyrbrann er nært forestående. Husk også at matfett brenner svært godt – rengjør kjøkkenviften jevnlig. 
  • Sjekk tilstand på og utførelse av installasjon av downlights, særlig om du har eldre typer som utvikler mye varme. 
  • Ikke kjør vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten eller når ingen er hjemme. Disse maskinene bruker mye strøm, inneholder forholdsvis mye elektronikk og det er slett ikke uvanlig at det starter brann i dem. 
  • Installer brannvarslere og røykemeldere i alle oppholds- og soverom, gjerne seriekoblede slik at alle varsler om en av dem går av. 

  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171129080257644.jpg
  Les også