SWITCH SECTION

5 tips når du skal bytte vinduer

Dette kan for boligeier være utfordrende

Av Gilje

Svenn Terje Østensen

Gilje

20. mai 2020
Av Gilje

Svenn Terje Østensen

Gilje

20. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200520072007373.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200520072007373.jpg?maxwidth=2000
0

Kjøp av vinduer for den enkelte boligeier kan være utfordrende. Det finnes flere priskategorier og ulike kvaliteter. Anbefalingen som fagfolk ofte bruker er at det lønner seg å satse på kvalitet. 

Investeringen som i utgangspunktet ble rimelig kan vise seg å bli dyr, når det viser seg at vinduene ikke innfrir din forventning om verken funksjonalitet eller levetid.

 

1. Hvor stort budsjett har du?

Budsjettet du har disponibelt er derfor avgjørende for valget du skal ta, og det kan være smart å tenke 25-30 år fram i tid. Fordelt på antall leveår opplever mange at investeringen ikke er så omfattende som først antatt. Norskproduserte vinduer, med kjerneved, lever opp til forventningene enhver entreprenør, arkitekt eller boligeier har. God kvalitet gir langvarige og gode resultater.  

2. Hvilken stil har huset?

Avhengig av type hus, enten det er klassisk eller moderne, vil husets utseende være førende for valg av stil. Mens de eldre husene ofte har mindre glassflater enn de moderne, og at de dermed står i stil med resten av huset, er det viktig å unngå «konflikt» med det estetiske uttrykket. I moderne hus er det mer vanlig at vinduene har store glassflater. Stilen i huset for øvrig er da lagt opp til mye lys og mulighet for gode utsikter, i ordets rette forstand. Du velger selv din stil, med din bolig som utgangspunkt og rettesnor.

3. Hva slags materiale bør du velge

Materialvalg kan være helt avgjørende, ikke minst når det gjelder geografisk sted. I enkelte områder er det «mer vær» enn andre steder, og det stilles da krav til mer værbestandige løsninger. Miljøaspektet er også et avgjørende element for den bevisste kjøper, og ved å velge norskproduserte trevinduer ivaretar du det miljøvennlige valget på en god måte. Undersøk hvilke krav til kjerneved produsenten har når du skal investere i vinduer.

Gilje leverer også vinduer med aluminiumsbekledning. Ved å velge denne løsningen beskytter du vinduet mot utvendig slitasje, og du får et vindu som er tilnærmet vedlikeholdsfritt utvendig. Vinduer med aluminiumsbekledning er produsert i tre, med et aluminiumsbeslag på utsiden. 

4. Kontroll i hverdagen

Full kontroll i hjemmet spiller ofte en stor rolle for valgene vi tar, og det gjelder også for valg av vinduer. Gilje Sense gir huseier full oversikt over boligen når det gjelder lukking og låsing. Informasjonen får du presentert i en enkel app, og du har dermed full kontroll uavhengig av hvor du befinner deg.

5. Garanti og reklamasjon

Når det gjelder garanti for sopp og råte gir Gilje 20 års garanti for vinduer som er produsert etter 1 januar 2018. Det er en utvidet garanti som går betydelig lengre enn kjøps- og forbrukerlovens minste garanti. Trygghet for kjøper og bevisst kvalitetsstrategi fra leverandøren legger til rette for gode løsninger.


2843
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171009104849947.png #FFFFFF
Les også