Varmt og stille bak glasset

Nye vinduer stopper både kulden og lyden

Gilje
03.01.2018
  Vinduer har lenge vært svake punkter når det gjelder evnen til å isolere mot kulde og lyd. I følge Enova kan vinduene faktisk stå for 40 % av varmetapet i boligen selv om de kun dekker 5 – 10 % av husets ytterflater. Da fyrer du mye for kråka.

  Bygningstrendene og boligeiernes ønsker i stadig større grad store vindusflater. Det stiller større krav til vinduenes isoleringsevne. I dag har vi kommet så langt at et er mulig å få tak i vinduer som har like god isolasjonsverdi som husveggen i mange nyere boliger. Det gir økt komfort og lavere utgifter til oppvarming. For eksempel har godt isolerte vinduer ikke problemer med såkalt kaldras – kald luft som synker mot gulvet og oppleves som trekk. Så kan du endelig sitte i godstolen ved vinduet uten tøfler på bena.

  Isolasjonsevne oppgis i såkalte U-verdier, som enkelt forklart er et mål på hvor mye varme som strømmer gjennom en bygningsdel. Jo lavere U-verdi, dess bedre isoleringsevne. Etter de nyeste byggeforskriftene skal vinduer i nybygg ha en U-verdi på maksimalt 0,8. De beste vinduene på markedet leverer U-verdier helt ned mot 0,6 og tilfredsstiller derfor disse kravene med god margin.

  Mange som har eldre vinduer opplever også at de ikke er spesielt gode på å stoppe lydgjennomgang. Dermed vil mye av lyden utenfra komme inn i boligen via vinduene, for eksempel trafikkstøy eller lyd fra folkelivet dersom du bor i sentrum. De beste lydvinduene på markedet er målt til 42 dBA/Rw+Ctr. Et normalt vindu måles til 30 dBA. Det fremstår kanskje som gresk, men dersom vi forteller at forskjellen på 12 dBA innebærer en halvering av støyen, skjønner du fort at dette har mye å si dersom du vil stoppe lyd.

  Les også
  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171009104849947.png #FFFFFF
  Les også