Bør drivhuset varmes opp?

Husk at vår og høst kan være lunefulle

Grønt Fokus
5. januar 2018
  C:\fakepath\drivhus2-min.jpg
  Det norske klimaet kan by på utfordringer for boligeiere med drivhus. Det kan være store variasjoner i temperatur gjennom døgnet - spesielt tidlig om våren og sent på høsten kan temperaturen fort falle under frysepunktet i løpet av natten. Det kan skape utfordringer for vekstene du dyrker i drivhuset.

  Ettersom dyrking i et drivhus krever en del tid og arbeid, er det synd å risikere at vekstene i drivhuset går dukken på grunn av kulde. Det er derfor lurt å gardere seg ved å montere en frostvakt – en liten ovn som automatisk slår seg på dersom temperaturen faller under for eksempel fem grader. Det krever at du legger opp strøm til drivhuset, men strøm er uansett noe å vurdere dersom du for eksempel vil ha et automatisk vanningsanlegg eller belysning. Vi vil ikke anbefale å basere strømtilførsel til drivhuset via skjøteledninger fra huset – skjøteledninger er kun ment for sporadisk og midlertidig bruk.  

  I den andre enden av skalaen ligger dagene i året der det blir altfor varmt i drivhuset. Da må du sørge for å slippe ut varmen for at vekstene ikke skal ta skade. De fleste drivhus leveres med lufteluker i taket, slik at det er enkelt å åpne opp for å slippe ut den varme luften. Du bør montere automatiske lukeåpnere på taklukene. Disse er fylt med olje under trykk som ekspanderer når temperaturen øker og åpner dermed vinduene. Du kan selv velge ved hvilken temperatur mellom 15 og 25 grader de skal åpne taklukene.  

  En del drivhus leveres også med vinduer som kan åpnes - og det er selvsagt også mulig å lufte ved å åpne døren. Men å basere seg på å huske at du skal lufte er ikke nødvendigvis å anbefale. 
  Les også
  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170918082220772.png #FFFFFF
  Les også