Godt grunnarbeid gir et godt sluttresultat

Ikke bygg hagestuen på et dårlig fundament

Av Grønt Fokus
18 September 2017
  Den første oppgaven som må gjøres når du skal bygge en hagestue eller vinterhage, er fundamenteringen. Her er det viktig å gjøre en nøyaktig og samvittighetsfull jobb. Det er flere måter å fundamentere på:  

  • Bjelkelag montert på nedstøpte stolpesko, som for en vanlig terrasse. 
  • Støpt ringmur med bjelkelag. 
  • Støpt betongplate 
  Hvilken løsning du velger er avhengig av hva slags hagestue du skal bygge. For en hagestue som kun skal brukes om sommeren, kan første alternativ være tilstrekkelig. Skal du ha bygge en hagestue som brukes i de kaldere årstidene, bør du vurdere et av de andre alternativene ettersom det gir mulighet for mer isolasjon og varme i gulvet. En støpt betongplate gir de beste forutsetningene for å installere gulvvarme og er det beste alternativet for å bygge en komfortabel vinterhage. Du kan lese mer om fundamentering hos Grønt Fokus

  En av de viktigste tingene å tenke på ved fundamentering er å hindre telehiv som kan gjøre at hagestuen beveger seg på og dermed påfører konstruksjonen skader. Om det er nødvendig å gjøre tiltak for å unngå telehiv er avhengig av grunnforholdene på tomten din: 

  • Har du telefarlig grunn må du grave til frostfri dybde eller markisolere mot kulden.
  • Er det kort vei til fjell, bør du alltid grave ned og fundamentere på fjellet ettersom det er telefritt. 
  • Har du telefrie masser som sandholdig jord eller drenerende grus i grunnen, trenger du ikke gjøre noe. 

  Pass også på at du tar hensyn til ferdig byggehøyde på hagestuen når du fundamenterer - en del fasadepåkoblede hagestuer kan kollidere med husets gesims dersom du ikke graver deg litt ned i bakken.

  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170918082220772.png #FFFFFF
  Les også