Hvor nærme naboen kan jeg bygge?

Det er viktig å overholde lovens krav

For Grønt Fokus
18 September 2017
  Hva slags søknadskrav som gjelder for hagestuen din avhenger av om den skal være frittstående eller fasadepåkoblet.

  Er den frittstående, under 50 m2 og står minimum 1 meter fra nabogrensen, kan du bygge den uten å søke kommunen. Den kan heller ikke ha mønehøyde over 4 meter eller gesimshøyde over 3 meter. Selv om du ikke må søke kommunen, er det viktig å merke seg at du må forholde deg til gjeldende reguleringsplan, krav i andre lover som vegloven og jernbaneloven, samt utnyttelsesgraden på tomten din. Så selv om det har blitt lettere å bygge, har du fått mer ansvar for å gjøre alt på korrekt vis.

  Er hagestuen fasadepåkoblet vil den bli definert som et tilbygg. Da må du i de fleste tilfeller søke kommunen. Unntaket er dersom hagestuen er mindre enn 15 m2 og står minimum 4 meter fra nabogrensen. Når du søker om et tilbygg trenger du normalt:

  • Fasadetegninger fra de retninger hagestuen vil synes.
  •  Situasjonsplan med hagestuen tegnet inn på tomten.  
  • Plantegning.  
  • Nabovarsel til berørte naboer (kommunen gir deg liste) 

  Den enkleste måten å lage tegningene på er å ta utgangspunkt i eksisterende tegninger av huset og tegne hagestuen inn der.

  Vi anbefaler alltid at du kontakter din kommune for å sjekke ut hva slags krav som gjelder i akkurat din situasjon - det kan finnes egne bestemmelser der du bor.

  • ADD

  • CLEAR

  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170918082220772.png #FFFFFF
  Les også