Vindsperre i plateform

Gir både beskyttelse og avstiving

Av Gyproc
13. august 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180813054813084.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180813054813084.jpg
0
Bruk av vindsperre er viktig både når du bygger nytt og rehabiliterer. Dens viktigste oppgave er å hindre luftlekkasjer utenfra og sikre at fuktighet kan tørke ut innenfra. En vindsperre bør være så dampåpen som mulig – altså gi så gode muligheter for fuktgjennomgang som mulig. Dampåpenhet benevnes med såkalte sd-verdier og en vindsperre bør maksimalt ha sd-verdi på 0,5 m. Helst bør du velge produkter med sd-verdi på mindre enn 0,2.
Vindsperre kommer både som duk på rull og i gipsbaserte plater. Det finnes både duk og plateprodukter som gir tilstrekkelig dampåpenhet, så slik sett er det av mindre betydning hva du velger. Velger du vindsperre i plateformat oppnår du imidlertid noen ekstra fordeler: 
  • Gir tilstrekkelig vindavstiving av småhus på opptil 2 etasjer, forutsatt korrekt montering og at alle innervegger er platekledde. 
  • Gir bedre beskyttelse mot av bygget i byggeperioden. Avhengig av hvilke plater du velger kan de stå eksponert opp mot 12 måneder.
  • Bidrar positivt til lydisolering av ytterveggen .
Les også
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809201457713.png
Les også