SWITCH SECTION

Østlandet topper boligprisene

Østlandet hadde høyest vekst i boligprisene siste måned, siste år og siste fem år. Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye sier at sentralisering løfter Østlandets boligpriser.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. mai 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. mai 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190506125847376.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190506125847376.jpg?maxwidth=2000
0

Hamar med Stange hadde høyest sesongjustert vekst i boligprisene siste måned med en prosent. Østlandet er representert også på de fem neste plassene, før Bodø på sjuendeplass.

Bar chart with 24 bars.
Sesongjustert endring i boligpriser i april sammenlignet med mars, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -0.89 to 1.09.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Asker og Bærum hadde høyest prisvekst siste år med 4,9 prosent. Av ti på topp er kun Bodø med Fauske, Kristiansand og Nord-Norge fra utenfor Østlandet.

Bar chart with 24 bars.
Endring i boligpriser fra april 2018 til april 2019, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -0.875 to 5.175000000000001.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Oslo, Asker og Bærum har hatt klart høyest prisvekst siste fem år med over 40 prosent. Av ti på topp er kun Bodø med Fauske fra utenfor Østlandet.


Bar chart with 24 bars.
Endring i boligpriser fra april 2014 til april 2019, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -9.635 to 50.535.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


1884
b-TrueFalse

Befolkningsutviklingen ligger bak

 -  Den viktigste årsaken til prisveksten på Østlandet er at Oslo og Akershus har hatt høyest vekst i antall innbyggere på hele 2000-tallet. De siste årene har Vestfold, Østfold og Hamar-regionen gått fra lavere befolkningsvekst enn Norge, til høyere vekst enn Norge. Det er veksten i Oslo og Akershus som har forplantet seg videre til en større ring rundt Oslo, sier redaktør i Boligkanalen, Bjørn-Erik Øye.

891
true
b-TrueFalse
0

Nye veier og jernbane bidrar

Indirekte har også den tidligere oljekrisen bidratt til denne utviklingen.

 -  Rogaland og Hordaland har de siste årene gått fra befolkningsvekst over Norge, til under Norge. Det har bidratt til ytterligere tilflytting til Østlandet. I tillegg har det over flere år vært en tung utbygging av både vei og jernbane på Østlandet. Det har allerede redusert reisetiden mellom byene på Østlandet, og den vil reduseres ytterligere i årene som kommer. 

Prisforskjellene forsterker utviklingen

I tillegg har nivået på boligprisene forsterket denne dynamikken.

 -  Boligprisene i Oslo og Akershus er blitt så høye at flere søker seg litt lenger unna hovedstaden for å få råd til den boligen de ønsker. Det er blitt lettere ved at reisetiden til Oslo er blitt kortere, sier Øye. 


1626
b-TrueFalse
Kommersielt innhold
0

Vedlikeholdsfrie løsninger

H-produkter er en av Nordens ledende produsenter av vinduer, dører og fasadeløsninger i vedlikeholdsfrie materialer. Vi har to produktområder; PVC-produkter som markedsføres under merkevaren H-vinduet+, og aluminiumsprodukter som markedsføres under merkevaren Valumin+. 


502
Vedlikeholdsfrie løsninger 
H-produkter er en av Nordens ledende produsenter av vinduer, dører og fasadeløsninger i vedlikeholdsfrie materialer. Vi har to produktområder; PVC-produkter som markedsføres under merkevaren H-vinduet+, og aluminiumsprodukter som markedsføres under merkevaren Valumin+. 
c-3TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF