Et importert ferdighus kan senke prisen, men…

...en norsk leverandør gir deg større trygghet

Hedalm Anebyhus
21. juni 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180621042307448.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180621042307448.jpg
0

For å redusere kostnader undersøker mange muligheten for å importere elementer når de skal bygge nytt hus. Det er i og for seg ingenting galt med det, men du skal være klar over noen ting før du går ned den veien. 

Strenge byggeregler 

Norge har strenge byggeregler sammenliknet med de fleste europeiske land, blant annet hva angår ting som isolasjon, tetthet, u-verdi på vinduer/dører osv. Velger du en norsk leverandør av elementhus kan du være sikker på at byggereglene og tekniske krav følges og at produsenten klarer å fange opp eventuelle endringer som skulle komme. Importerer du selv er usikkerheten på disse områdene større og du har mer ansvar for å kontrollere at alt er i henhold til de norske kravene.

Du bør også være klar over at import av et ferdighus kan by på utfordringer med moms på innførselen. Gjør du det ikke riktig, kan det bli dyrt for deg. Det er selvsagt ikke noe du trenger å bekymre deg for hvis du velger en norsk boligprodusent. 

De viktige formalitetene 

Viktige ting å tenke på når det gjelder formalia, er:

  • En god og riktig kontrakt 
  • Dokumentasjon 
  • Garanti 

Kontrakten skal sette gode rammer for byggeprosessen - trår du feil kan du få problemer med å gjøre sanksjoner gjeldende for å løse konflikter. Bygger du ferdighus med en norsk leverandør brukes standardkontrakter utarbeidet av byggebransjen og forbrukermyndighetene, slik at du er sikret at vilkårene er i henhold til bustadoppføringslova. 

Dokumentasjon er avgjørende for å få ferdigattest og brukstillatelse på boligen. Med en norsk leverandør får du den på riktig språk og i godkjent format. Du er også sikret at håndverkerne som setter opp huset kjenner norske krav og byggeregler. Ettersom dagens praksis er at kommunene også er mer ute på byggeplass for å sjekke, er det nemlig viktig at at både teori og praksis er på stell. 

En norsk leverandør gjør det også lettere med tanke på garanti. De fleste norske boligprodusenter har lokal tilstedeværelse og er dermed enkle å få tak i. Dessuten er alle boligprodusenter i Norge pliktige til å stille en 5-årig garanti tilsvarende 5 % av kontraktssum. Det gir deg en god trygghet.

2331
TrueFalsec-27
Les også
TrueFalsec-27
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181014043839465.png #FFFFFF
Les også