Hva er en prosjektbolig?

Du trenger ikke starte med egen tomt for å bygge et nytt hus

Av Hedalm Anebyhus

Frank Johansen

Hedalm Anebyhus

23. mars 2019
0

De fleste vil nok tenke at de må ha en tomt og deretter finne et hus å sette opp på tomten når de skal bygge seg et nytt hus. Det er dette byggebransjen kaller for EAT-boliger (enebolig på annen manns tomt).

Det finnes imidlertid også en annen måte å kjøpe seg en ny bolig på, nemlig det som kalles for prosjektboliger. Når slike boliger bygges er det en boligprodusent som sitter i førersetet, gjerne med et stort tomteområde der de setter opp mange hus. Ofte med en kombinasjon av eneboliger, boliger i rekke og leiligheter.

Det som i hovedsak skiller prosjektboliger fra de såkalte EAT-boligene, er at boligprodusenten bygger dem for egen risiko og selger dem i etterkant. Dermed er kundens mulighet til å påvirke utforming og materialvalg som regel mindre for en prosjektbolig enn en EAT-bolig. Det kan passe godt for kjøpere som først og fremst er ute etter en ny bolig, men ikke ønsker å forholde seg til endringer og tilvalg. Så skal det også nevnes at mange boliger i prosjekt også kjøpes før ferdigstilling – dermed kan det fremdeles være mulig å gjøre noen endringer hvis kunden ønsker det.

En fordel som følger med å kjøpe bolig i et prosjekt, er at du ikke trenger å tenke på de vanskelige tingene knyttet til tomtplassering, hvilken bolig som passer på tomten osv. Dette håndteres av utbygger i forkant. Det samme gjelder helheten på tomteområdet/feltet, slik at alt som gjelder veier, vann/kloakk, lekeplasser, tilknytning til barnehager/skoler, servicetilbud osv. blir gjennomført på den beste måten. 

Det gir også stordriftsfordeler ettersom det er flere tomter å dele kostnaden på – ergo kan kostnaden per tomt bli lavere. Stordriftsfordelene gjør seg også gjeldende på senere kostnader til vedlikehold, renovasjon osv.


For mange vil en prosjektbolig derfor være en mer behagelig, og kanskje litt rimeligere vei til å få seg en ny bolig av ypperste kvalitet. Samtidig skal du huske at verden ikke er svart/hvit. Det beste du gjør er å ta kontakt med en boligkonsulent for å diskutere dine behov og ønsker. Så vil du få kyndig hjelp til å ta det beste valget, uansett om det ender med å bygge på egen tomt eller å kjøpe i prosjekt.

Poenget er jo tross alt å finne den boligen som passer deg og din familie best på alle måter.

Se alle våre prosjektboliger her.

De fleste vil nok tenke at de må ha en tomt og deretter finne et hus å sette opp på tomten når de skal bygge seg et nytt hus. Det er dette byggebransjen kaller for EAT-boliger (enebolig på annen manns tomt).
Det finnes imidlertid også en annen måte å kjøpe seg en ny bolig på, nemlig det som kalles for prosjektboliger. Når slike boliger bygges er det en boligprodusent som sitter i førersetet, gjerne med et stort tomteområde der de setter opp mange hus. Ofte med en kombinasjon av eneboliger, boliger i rekke og leiligheter.
Det som i hovedsak skiller prosjektboliger fra de såkalte EAT-boligene, er at boligprodusenten bygger dem for egen risiko og selger dem i etterkant. Dermed er kundens mulighet til å påvirke utforming og materialvalg som regel mindre for en prosjektbolig enn en EAT-bolig. Det kan passe godt for kjøpere som først og fremst er ute etter en ny bolig, men ikke ønsker å forholde seg til endringer og tilvalg. Så skal det også nevnes at mange boliger i prosjekt også kjøpes før ferdigstilling – dermed kan det fremdeles være mulig å gjøre noen endringer hvis kunden ønsker det.
En fordel som følger med å kjøpe bolig i et prosjekt, er at du ikke trenger å tenke på de vanskelige tingene knyttet til tomtplassering, hvilken bolig som passer på tomten osv. Dette håndteres av utbygger i forkant. Det samme gjelder helheten på tomteområdet/feltet, slik at alt som gjelder veier, vann/kloakk, lekeplasser, tilknytning til barnehager/skoler, servicetilbud osv. blir gjennomført på den beste måten. Det gir også stordriftsfordeler ettersom det er flere tomter å dele kostnaden på – ergo kan kostnaden per tomt bli lavere. Stordriftsfordelene gjør seg også gjeldende på senere kostnader til vedlikehold, renovasjon osv.
For mange vil en prosjektbolig derfor være en mer behagelig, og kanskje litt rimeligere vei til å få seg en ny bolig av ypperste kvalitet. Samtidig skal du huske at verden ikke er svart/hvit. Det beste du gjør er å ta kontakt med en boligkonsulent for å diskutere dine behov og ønsker. Så vil du få kyndig hjelp til å ta det beste valget, uansett om det ender med å bygge på egen tomt eller å kjøpe i prosjekt. Poenget er jo tross alt å finne den boligen som passer deg og din familie best på alle måter.
Se alle våre prosjektboliger her.
2468
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181014043839465.png #FFFFFF
Les også