Hva har du plass til på tomten?

Hele tomten kan ikke bebygges, så tenk nøye over saken

Av Hedalm Anebyhus
21. juni 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180621042433886.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180621042433886.jpg
0
Tomten har veldig mye å si når du skal bygge et nytt hus. Det er nemlig ikke bare å gjøre som du vil, for det finnes nemlig en del krav du må forholde deg til.
Noe av det viktigste du må tenke på er utnyttelsesgrad på tomten. Det sier deg ganske enkelt noe om hvor stor del av tomten du kan bygge på, både når det gjelder hus, garasje og eventuelt anneks/bod. Det er svært viktig at du ikke overskrider den tilmålte utnyttelsesgraden. 

Reguleringsplanen gir svaret 

Utnyttelsesgraden finner du i reguleringsplanen for ditt område. Kommunen kan hjelpe deg å finne frem til den. Utnyttelsesgrad benevnes enten som: 
  • Bebygd areal (BRA)  
  • Bruksareal (BYA)  
  • Tomteutnyttelse (i eldre reguleringsplaner) 
Enkelte ganger oppgis BRA og BYA i prosent av tomten, mens det andre ganger oppgis i et gitt antall kvadratmeter. Tar vi utgangspunkt i bebygd areal, skal følgende tas med når du beregner: 
  • Arealet en bygning opptar av terrenget. 
  • Åpent overbygd areal, f.eks. carport eller takoverbygg. 
  • Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter, f.eks. areal under balkong. 
  • Den delen av bygningsdelen eller konstruksjonen som er høyere enn 0,5 meter over planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningsdelen, f.eks. deler av trapp eller terrasse. 
  • Parkeringsareal på bakken dersom ikke annet er nevnt i gjeldende reguleringsplan for eiendommen 
Det er altså forholdsvis mye som skal regnes med i det bebygde arealet. Det kan ha konsekvenser for hvor stort hus du kan bygge hvis du eksempelvis også vil bygge en stor garasje og ha et anneks på tomten. 

Fritt frem for markterrasse 

Terrasser som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke med i bebygd areal, så du står fritt til å lage en stor markterrasse. Utkragede bygningsdeler som stikker inntil én meter ut fra fasaden, for eksempel takutstikk, regnes heller ikke med i bebygd areal.
Les også
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181014043839465.png #FFFFFF
Les også