SWITCH SECTION

Boligene selges over prisantydning

Salgsprisene i april var 1,1 prosent over prisantydning. En stigende trend viser økt optimisme i boligmarkedet, ifølge Boligkanalens redaktør, Bjørn-Erik Øye.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

7. mai 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

7. mai 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190507133634291.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190507133634291.jpg?maxwidth=2000

De sesongjusterte boligprisene har ligget rundt null hver måned hittil i år. I den samme perioden har salgsprisene i økende grad ligget over boligenes prisantydning, viser tall fra Eiendom Norges prisstatistikk.

 -  Når boligene selges over prisantydning må det ha vært en budrunde på de boligene som trekker opp gjennomsnittet. Det tyder på en stigende optimisme i boligmarkedet. I denne analysen forutsetter jeg at meglerbransjen har lykkes med å få bukt med problemer rundt såkalte lokkepriser, og tallene tyder også på det, sier Øye.


549
false
b-TrueFalse
0
Line chart with 2 lines.
Månedlig avvik mellom salgspris mot prisantydning (grønn kurve) og månedlig sesongjustert endring i boligpriser (gul kurve), begge %.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 17 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -2.07 to 2.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Kurvene går motsatt vei

Hittil i år har den faktiske prisutviklingen og salgsprisene sammenlignet med prisantydning hatt motsatt utvikling. 

 -  Prisutviklingen har hatt en negativ trend, mens salgsprisene i økende grad har vært høyere enn prisantydning. Det kan tyde på at selgerne har undervurdert optimismen i boligmarkedet. Meglere og boligselgere har satt prisantydning lavere enn markedet skulle tilsi. Slik har boligene blitt solgt over prisantydning, men likevel har prisene gått sidelengs.

Store regionale forskjeller

Øye presiserer at det er store regionale forskjeller. 

 -  Oslo og Bodø skiller seg ut med høyest salgspriser sammenlignet med prisantydning i april. Hvis man klikker på søylene for Oslo og Bodø i diagrammet nedenfor, finner man trolig forklaringen. Begge byene hadde en synkende tendens på slutten av fjoråret. Det kan ha bidratt til at selgerne har senket prisantydningen hittil i år. Kjøperne har imidlertid svart med sterkere optimisme, og har i økende grad kjøpt boligene til over prisantydning. Sesongvariasjoner kan være en annen forklaring med et tradisjonelt bedre marked tidlig på året.

Bar chart with 24 bars.
I april ble boligene i Oslo og Bodø solgt for 3,1 prosent over prisantydning. Klikk på søylene for å se historiske tall for avvik mellom salgspris og prisantydning for hvert enkelt område.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Salgspriser mot prisantydning %. Range: -2.5 to 3.5.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Forventningene henger igjen

Øye påpeker at det ofte tar tid før boligkjøperne venner seg til å skulle betale mer eller mindre enn prisantydning.

 -  Både Agder og Rogaland og Stavanger med omegn har hatt prisvekst det siste året. Flere områder har hatt en svakere prisutvikling. Likevel hadde Agder og Rogaland og Stavanger med omegn svakest salgspriser sammenlignet med prisantydning i april. Hvis boligkjøperne over tid har hatt et inntrykk av at boliger skal selges for under prisantydning, tar det tid før oppfatningen endres. 


2959
c-13TrueFalse
Kommersielt innhold
0

God smak og solid håndverk går aldri av moten.

Hellvik Hus startet sin virksomhet så tidlig som i 1947, og har gradvis vokst til å bli det vi er i dag – en omfattende og etterspurt bolig- og hytteleverandør som dekker hele Sør-Norge. Hellvik Hus-kjeden består i dag av 16 samarbeidende firma med totalt 22 salgskontor.

NY BOLIG - Hva vi du  ha?

title

Send forespørsel

input field

input field

input field

MESSAGE BOX

single button

57


2628

skrevet av

Hellvik Hus

c-200TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF