SWITCH SECTION

Hyttekjøperne drar til fjells

Se om hyttekjøperne vil dra til sjøs eller til fjells.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Boligkanalen

29. mars 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190329132533820.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190329132533820.jpg?maxwidth=2000

Andelen som vil kjøpe hytte på fjellet gjør et hopp i 2019, mens hyttekjøperne som vil til sjøen har gått ned.

-    Vi har sett en tendens for de tre siste hytterapportene for vår 2018, høst 2018 og vår 2019 hvor flere med kjøpsplaner for hytte vil kjøpe på fjellet, og færre ved sjøen. Det største utslaget i favør av fjellet ser vi i den ferske spørreundersøkelsen fra inneværende år, sier redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen.

552
false
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 2 data series.
Hvor planlegger du å kjøpe hytte? Andel som har planer om å kjøpe hytte som har svart på fjellet eller ved sjøen, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 4 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 61.95.
Chart graphic.
Kilde: Prognosesenteret, Fritidsbygg Vår 2019
End of interactive chart

Øye vil ikke overfortolke én enkelt undersøkelse, men siden samme tendensen vises over flere rapporter, mener han vi ser en reell endring i hyttekjøpernes planer. Tallene fremkommer i Prognosesenterets ferske og halvårlige rapport Fritidsbygg Vår 2019. 

 -  Min beste forklaring er at mange som tidligere i utgangspunktet ønsket seg hytte ved sjøen, har innsett at drømmehytta ved sjøen blir for dyr. For nordmenn har drømmehytta ved sjøen strandlinje, og det blir for dyrt for de aller fleste. Hytter med strandlinje er et knapphetsgode med høye priser. På fjellet derimot får vi stadig tilførsel av nye og attraktive hyttetomter nær skiløyper eller skiheiser. 

I tillegg ser Øye en annen mulig årsak.

 -  De store vintersportsstedene har de siste årene foretatt investeringer for å bli helårsdestinasjoner. Det er blant annet lagt bedre til rette for sykling i sommerhalvåret. I tillegg er det også lagt større vekt på flere andre fritidsaktiviteter som kan brukes i sommerhalvåret. Det er lettere å gjøre fjellhytter attraktive for bruk som sommeren, enn å gjøre sjøhytter attraktive for bruk om vinteren.


2743
b-0TrueFalse
Kommersielt innhold

skrevet av

Hellvik Hus

c-200TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF