Har du fått farlige gasser på kjøpet?

Mange typer produkter kan gi skadelig avgassing

For HIBA HUS AS

Kathrine Quam-Ledzbor

HIBA HUS AS

9. oktober 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Uten at du er klar over det, kan det godt hende at boligen din inneholder materialer og produkter med kjemiske stoffer som kan forurense inneluften. Det gjør de ved at stoffene går over i gassform – som altså kalles avgassing. Vi snakker blant annet om:

  • Kreftfremkallende forbindelser
  • Ammoniakk
  • Formaldehyd
  • Flyktige organiske forbindelser, en samlebetegnelse som omfatter blant annet løsemidler, bensin osv.

En rekke materialer og produkter kan gi avgassing og det dreier seg ikke kun om maling, sparkel, lim eller andre typer produkter som vekker oppmerksomhet gjennom nesen. Det kan nemlig like godt komme fra interiørprodukter, parkett, gulvbelegg og bygningsplater for å nevne noe. Har du en vedovn med dårlig forbrenning kan det også utgjøre en kilde til avgassing av skadelige stoffer.


Mulige helseplager

Avgassing kan både være negativt for inneklimaet og helsen. For helsens del kan konsekvensen blant annet være irritasjon i øyne, nese og svelg, samt ubehagsfølelse, nysing, hoste, kvalme og pustevansker.

For de som sliter med allergier, astma og overfølsomhet av ulike typer, kan avgassingen føre til forsterkede plager. For friske personer finnes det risiko for å utvikle denne typen plager.

Tingene du bør sjekke

Vil du unngå avgassing, er det viktig å ha et bevisst forhold til tematikken. I den forbindelse kan du bruke en sjekkliste fra Norges Astma- og allergiforbund som utgangspunkt:

  • For alle kjemiske byggprodukter og byggematerialer som skal brukes. skal det foreligge HMS-datablader/sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på avgassing
  • Det bør være et mål å kun benytte produkter/materialer som kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene til svært lavt forurensende materialer. Ved valg mellom tilsvarene produkter skal produktet med lavest avgassing velges
  • Hvis det ikke finnes produkter/materialer på markedet som tilfredsstiller kravene skal produktet med lavest avgassing velges
  • Interiørmaling som benyttes bør oppfylle NAAFs kriterier for innendørs maling

NAAF har i tillegg laget en liste over produkter de anbefaler for henholdsvis vegg, tak, gulv og maling/fugemasse. Denne oppdateres jevnlig og kan være nyttig for deg å konsultere.

2448
b-TrueFalse
Les mer fra HIBA HUS
b-
TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190508093122648.png #FFFFFF
Les også