Shingel på taket er ikke synonymt med mose og lav

Mose og lav trives ikke bedre på et shingeltak enn andre tak

Av Isola
10 August 2017
  Er du en av dem som vurderer shingel på taket, men er usikker etter å ha lest om problemer med mye mose og lav? Dette har ikke vært et problem på mange år og er ikke lenger noe du trenger å tenke på.
  Takshingel er enkelt forklart et formskåret asfaltbelegg som er belagt med skiferstrø på oversiden. Ved montering av takshingel legges bitene med overlapp slik at sluttresultatet etterlikner takstein. Sammen med et klebesystem på strøoverflaten gjør overlappingen også at taket blir regntett og stormsikkert. Du trenger med andre ord ikke frykte at taket skal lekke eller at shingelen skal blåse av gårde.
  Bekymringen mange har for at shingeltaket skal bli begrodd med mye mose og lav, kommer nok av at man tidligere brukte kalkholdige produkter i produksjonen. Dette gjaldt blant annet takshingel fra Isola. Problemet med kalkholdige produkter i shingelen er at mose og lav gjerne vokser godt i slike omgivelser. Problemet var størst på boliger der nødvendig vedlikehold av taket ikke ble gjennomført, samt der monteringen ikke var korrekt gjennomført.
  Isola gikk bort fra å bruke kalkholdig produkter i sin takshingel på starten av 2000-tallet og problemer med unormale mengder mose og lav er ikke noe problem i dag. Normal begroing, særlig på skyggesiden av taket, må imidlertid påregnes. Det er også viktig at monteringsveiledningen følges og at taket vedlikeholdes. Vedlikehold skjer ved årlig inspisering av skjøter, kosting og vasking med egnet middel og se til at ingen spiker stikker opp.
  • ADD

  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181217073551194.png #FFFFFF
  Les også