De små ujevnhetene kan velte hele lasset

Et plant undergulv er viktigere enn du kanskje tror

Av Kährs
13. november 2017
  Et godt sluttresultat avhenger stort sett alltid av godt grunnarbeid og gode forberedelser. Det gjelder også når du skal legge parkett. Kort forklart handler det om at undergulvet parketten skal legges på, må være tilstrekkelig plant. Er det ikke tilfellet vil ikke gulvet fungere tilfredsstillende og du risikerer i tillegg å miste garantien på parketten. Det er derfor lurt å gjøre en samvittighetsfull jobb med å sjekke og eventuelt avrette gulvet.

  For at undergulvet skal være godkjent for legging av parkett skal ujevnhetene ikke overstige ± 3 mm over en målt lengde på 2 meter eller ± 1,2 mm over en målt lengde på 0,25 m. Parkettprodusenten Kährs godkjenner også ujevnheter på ± 2 mm over en målt lengde på 1 meter.

  Når du skal sjekke hvorvidt gulvet er tilstrekkelig plant, bruker du en rettholt som settes på klosser som eksempelvis er 10 mm. høye. Deretter måler du avstanden mellom undergulvet og underkant av rettholten. Her kan det lønne seg å bruke en målekile, men en meterstokk eller målebånd fungerer også.
  Er målet mindre enn høyden på klossene, trekker du dette i fra 10 mm. Er målet større enn høyden på klossene, trekker du 10 mm. fra dette målet. Tallet du står igjen med skal være maksimalt – 3mm. eller + 3 mm. Tall som er høyere eller lavere betyr at undergulvet er underkjent i henhold til standard – altså ikke plant nok.

   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171201112939266.png #FFFFFF
   Les også