SWITCH SECTION

Foreldre tar risiko i Oslo

Christian V. Dreyer i Eiendom Norge sier det var høy omsetning av små leiligheter i Oslo sentrum i juli. Redaktør Bjørn-Erik Øye mener foreldre tar høyere risiko enn de er klar over.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

5. august 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

5. august 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190805134629811.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190805134629811.jpg?maxwidth=2000

  -  Vi vet at også ved moderat prisvekst bør man eie en bolig over flere år for at kostnadene skal overstige prisveksten. Ved kjøp betales dokumentavgift og ved salg betales megler. Små leiligheter har normalt kortest eiertid og disse svinger også mest ved oppturer og nedturer, sier Øye.

577
true
b-0TrueFalse
0

De sesongjusterte boligprisene i Oslo gikk ned 0,8 prosent i juli:


Bar chart with 13 bars.
Sesongjustert månedlig endring i boligpriser i Oslo, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 13 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -1 to 2.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

-    Det er ikke entydig om boligprisene skal opp eller ned i Oslo det neste året. Men det er svært lite som tyder på noen større oppgang de neste årene. Med mulige forventninger om kort eiertid vil det trolig lønne seg å leie fremfor å eie, sier Øye.

Flere boliger gir svakere boligpriser

Boligkanalens redaktør sier det er en nær sammenheng mellom økt tilbud og svakere prisutvikling.

  -  Over mange år har boligprisene i Oslo blitt svakere når boliglageret har økt. Det er ikke sikkert hvordan dette vil utvikle seg fremover, men det kan tenkes at flere vil begynne å selge før de kjøper. I så fall vil boliglageret trolig øke, og da vil prisutviklingen normalt bli svakere. Her tror jeg at foreldre som hjelper barna sine med boligkjøp tar høyere risiko enn de er klar over, sier Øye.


Line chart with 2 lines.
Årstrenden for usolgte boliger i Oslo har pekt svakt oppover hittil i år (venstre akse), og tilsvarende har årsveksten for boligpriser blitt svakere (høyre akse). Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering (12-måneders glidende gjennomsnitt). 12-månedersvekst i boligprisene i Oslo.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 103 categories.
The chart has 2 Y axes displaying Usolgte boliger and Årsvekst boligpriser.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


2012
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF