SWITCH SECTION

Mot normalt for boligprisene

Stabile boligpriser tross sterk vekst i boliger til salgs overrasker sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Se diagrammet som viser at dette er mot normalt.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

3. juli 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

3. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190703142832692.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190703142832692.jpg?maxwidth=2000
0

Boligprisene falt marginalt fra mai til juni, men justert for sesongeffekter steg prisene med 0,6 prosent. Det har vært en stabil svak vekst i boligprisene det siste året. 

Bar chart with 13 bars.
Månedlige sesongkorrigerte endringer i boligprisene i Norge, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 13 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Prisendring korrigert for sesongvariasjoner. Range: -0.8 to 1.4.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Denne stabile svake veksten har kommet i en periode med en sterk vekst i lageret av usolgte boliger. Diagrammet nedenfor viser at når antall boliger til salgs øker, blir prisutviklingen vanligvis svakere. Antall boliger til salgs var på et bunnivå tidlig i 2017. Da var også boligprisene på en topp. Før begge deler snudde i løpet av 2017. Siden har antall boliger til salgs fortsatt å øke, mens boligprisveksten har gått litt opp igjen.


Line chart with 2 lines.
Trenden for usolgte boliger har fortsatt å peke oppover det siste året (venstre akse) uten at boligprisene har fortsatt nedover (høyre akse). Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering (12-måneders glidende gjennomsnitt). 12-månedersvekst i boligprisene i Norge.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 102 categories.
The chart has 2 Y axes displaying Usolgte boliger and Årsvekst boligpriser.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


2342
c-13TrueFalse

Utviklingen overrasker sjeføkonom Nejra Macic: 

  -  I juni var det ni prosent flere boliger tilgjengelige for salg enn på samme tid i 2018. Med dette i bakhodet er det noe overraskende at prisutviklingen har vært såpass stabil. Det betyr at etterspørselen har økt betydelig i en periode der vi har fått tre renteøkninger. Renteøkninger har historisk vært veldig utslagsgivende for boligprisutviklingen.

414
true
b-0TrueFalse
0

Macic tror at effekten fra rentehoppene kommer først nå.

  -  Vår forklaring er at renteøkningene først begynner å materialisere seg i økte utgifter nå. Vi tror det vil føre til at etterspørselen etter boliger svekkes fremover. Gjeldsregisteret ventes også å føre til lavere gjeldsvekst og dermed svakere boligpriser. Vi fastholder prognosen vår med en forventning om negativ 12-månedersvekst i desember. 

416
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF