SWITCH SECTION

Nye studentboliger på bunnivå

Det er rekordhøy kø for å få studentboliger i år. I tillegg opplever Norge en boligkrise for lavinntektsgrupper. Likevel er antall igangsatte studentboliger tilbake på et bunnivå.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. august 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

6. august 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190806120704309.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190806120704309.jpg?maxwidth=2000

To uker før studiestart stod 17 721 studenter i studentboligkø, opp fra 10 612 i fjor, ifølge Norsk Studentorganisasjon og Samskipnadsrådet. 

  -  Flere studentboliger er det enkleste og viktigste tiltaket for sosial boligbygging i Norge. Det eksperimenteres nå med nye former for offentlig-privat samarbeid for å løse en boligkrise for lavinntektsgrupper. Det ville dog vært et enklere og raskere tiltak å bygge flere studentboliger, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.

489
true
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 2 data series.
Antall studenter og studentboliger i perioden 2000-2018.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 19 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 329965.65.
Chart graphic.
Kilder: SSB og Prognosesenteret
End of interactive chart

Studentboliger på bunnivå

Redaktøren sier det gis inntrykk av at det bygges flere studentboliger enn før, men tallene viser et annet bilde.

  -  Frem til 2016 var det en bedring i igangsettingen av studentboliger, men i 2017 og 2018 var vi tilbake på tidligere rekordlave nivåer, sier Øye. 

Bar chart with 19 bars.
Igangsatte studentboliger i Norge i perioden 2000-2018.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 19 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Igangsatte studentboliger. Range: 0 to 2081.1.
Chart graphic.
Kilde: SSB
End of interactive chart

Boligkrise for lavinntektsgrupper

Det blir stadig færre som eier egen bolig i Norge, og andelen som leier bolig øker tilsvarende. Andelen som leier egen bolig øker spesielt for lavinntektsgrupper. Blant den norske fjerdedelen med lavest inntekt er det 52,5 prosent som leier bolig. Leieandelen har vært økende de tre siste årene. 

  -  Først økte leieandelen på grunn av stigende boligpriser, og deretter økte den videre på grunn av den nye boliglånsforskriften fra 2017. Begrensningene i forskriften betyr i praksis at lavinntektsgrupper ikke får låne nok til å betale det en bolig koster i størsteparten av Norge. Uten drastiske tiltak er det grunn til å forvente at leieandelen vil fortsette å øke i mange år fremover. Nå står slaget om hele den norske boligmodellen, sier Øye.

Bar chart with 4 bars.
Andelen som leier bolig blant husholdninger i den laveste fjerdedelen for inntekter.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 4 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 50 to 53.
Chart graphic.
Kilde: SSB
End of interactive chart

Studentboliger ville avhjelpe boligkrise

Redaktøren mener at flere studentboliger ville avhjelpe også andre lavinntektsgrupper på boligmarkedet.

  -  Studenter og andre lavinntektsgrupper konkurrerer i stor grad om de samme boligene. Dersom tilbudet på studentboliger øker vil det redusere etterspørselen i andre deler av boligmarkedet. Det ville bidra til å dempe bolig- og leieprisene på de boligene som er aktuelle for alle lavinntektsgrupper, sier Øye.


3185
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF