SWITCH SECTION

Øye frykter sommermånedene

Les hvorfor redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen frykter sommermånedene i boligmarkedet.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

5. juni 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

5. juni 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190605123119685.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190605123119685.jpg?maxwidth=2000
0

  -  Jeg er bekymret over at boligmarkedet så langt kun er marginalt påvirket av flere negative faktorer. Det kan skape stor fallhøyde med et desto sterkere negativt utslag når reaksjonen kommer. Jeg frykter at sommermånedene blir tøffe for boligmarkedet, sier Øye.

Line chart with 2 lines.
Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 125 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Usolgte boliger. Range: 7500 to 20000.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Redaktøren sikter særlig til at boligprisene så langt ikke er påvirket av et voksende lager av usolgte boliger.

  -  Trenden for usolgte boliger har ikke vært høyere siden finanskrisen i 2008 og 2009. Boligprisene er foreløpig upåvirket fordi det også finnes svært mange kjøpere. Jeg føler meg veldig sikker på at boliglageret vil sette et sterkere preg på boligmarkedet de neste tre månedene, og reaksjonen kan bli større enn vi liker. 

1568
b-0TrueFalse

Psykologi kan gi boligsjokk

Øye mener at psykologien i boligmarkedet er viktigere enn mange tror. 

  -  Hittil føler nok boligselgerne seg trygge på at boligene deres faktisk blir solgt. Spørsmålet er hva som skjer hvis det brer seg en frykt for å bli sittende lenge med en usolgt bolig. Da faller normalt prisene, og det kan skape en nedadgående spiral. Vi kan stå overfor et mulig boligsjokk. Vi kan motvirke en overreaksjon ved å gradvis ta innover oss at det kommer et svakere boligmarked.

998
true
b-0TrueFalse
0

Annerledeslandet Norge

Redaktøren peker på flere motsatte faktorer som påvirker fremtidstroen blant forbrukerne.

  -  Vi ser at fremtidstroen fortsatt er stabilt høy i Norge, mens den har falt kraftig i Sverige og Finland. Vi har høy vekst i sysselsetting, lav arbeidsledighet og høye oljeinvesteringer. I verden rundt oss brer det seg derimot en større usikkerhet, som etter hvert også vil påvirke oss. Dessuten kommer det en renteheving i juni, og muligens flere i løpet av året. Vi ser også at boblen med forbrukslån er i ferdig med å sprekke, som ligner litt på subprime-krisen i USA før finanskrisen.

1222
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF