SWITCH SECTION

Øye støtter boligkupping

Redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen går mot Eiendom Norges ønske om å stoppe såkalt boligkupping. Han mener at boligkupping er en naturlig del av psykologien i boligmarkedet.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. juli 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190704122102710.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190704122102710.jpg?maxwidth=2000

Dagens Næringsliv har skrevet om dokumentasjon fra Finn.no på at flere boliger selges før visning. Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge sier til avisen at «det er et hull i lovverket som bør tettes». Bjørn-Erik Øye mener at Eiendom Norges egen boligstatistikk underbygger hvorfor boligkupping øker. 

  -  Salgsprisene har vært kun marginalt over eller under prisantydning siden i fjor høst. I den samme perioden har det vært et generelt inntrykk at boligmarkedet har roet seg. Flere velger derfor tryggheten ved å selge før visning når noen ønsker å kuppe boligen. 

1184
true
b-0TrueFalse
0
Line chart with 2 lines.
Når prisveksten blir lavere selges også færre boliger over prisantydning. Månedlig nominell boligprisvekst % og månedlig avvik mellom salgspriser og prisantydning %.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 18 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -2 to 4.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Øye mener boligkupping er en naturlig del av psykologien i boligmarkedet.

  -  Jeg forstår Eiendom Norges poeng om at kupping skaper dårlige opplevelser for interessenter som ikke får deltatt på visning eller i budrunder. Men vi klarer aldri å regulere oss bort fra at kjøp og salg av boliger skaper både vinnere og tapere. Boligsalg før visning er en av mange strategier kjøpere og selgere bruker for å fremme egne interesser. 

Redaktøren i Boligkanalen anbefaler både kjøpere og selgere å studere statistikken for salgspriser mot prisantydning for eget område. 

  -  Hvis jeg skulle kjøpe eller selge ville jeg valgt helt forskjellige strategier etter hvilket område jeg tilhørte. Gjennomsnittet for Norge viser at salgsprisene ligger kun marginalt over prisantydning, men det er store regionale forskjeller mellom Hamar på topp og Stavanger på bunn.


Bar chart with 24 bars.
I juni ble boligene i Hamar med Stange solgt for 3,1 prosent over prisantydning. Klikk på søylene for å se historiske tall for avvik mellom salgspris og prisantydning for hvert enkelt område.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying Salgspriser mot prisantydning %. Range: -3 to 4.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


2909
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF