SWITCH SECTION

Ringerike på topp – Sandnes på bunn

Se lista over hvilke kommuner som fikk høyest og lavest fortjeneste på boligsalgene i mars.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

3. april 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403121647412.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403121647412.jpg?maxwidth=2000
0

Boligselgerne i Ringerike kommune fikk landets høyeste fortjeneste på boligsalgene i mars, mens boligselgerne i Sandnes fikk lavest fortjeneste. Tallene for ti på topp og ti på bunn viser årlig prosentvis fortjeneste for boligsalg tinglyst som fritt salg i mars. 


Bar chart with 10 bars.
Årlig brutto avkastning for boliger tinglyst som fritt salg i mars, prosent. Ti på topp blant norske kommuner.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 10 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 8.19.
Chart graphic.
Kilde: Prognosesenteret
End of interactive chart


842
b-TrueFalse

 -  På topp finner vi, ikke overraskende, Ringerike, Oslo og Ås. Ringerike er i pendleravstand til Oslo, men har langt lavere boligpriser, som har gjort denne kommunen attraktiv de siste årene. Ås er også i samme situasjon, og er en av kommunene i landet hvor det ventes sterkest befolkningsvekst de neste tiårene, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

723
true
b-TrueFalse
0
Bar chart with 10 bars.
Årlig brutto avkastning for boliger tinglyst som fritt salg i mars, prosent. Ti på bunn blant norske kommuner.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 10 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -0.44499999999999995 to 2.745.
Chart graphic.
Kilde: Prognosesenteret
End of interactive chart

  -  På bunn finner vi oljeutsatte kommuner, der oljeprisens fall i 2014 og påfølgende boligprisfall har hatt konsekvenser for avkastning på boligkjøpene i Stavanger-regionen, sier sjeføkonomen.

Det er viktig å merke seg at tallene er årlig brutto avkastning uten fradrag for oppussings- og transaksjonskostnader. Det vil si at den reelle årlige netto avkastningen er lavere enn tallene i diagrammene viser. 

Det er kun en liten andel av boligselgerne som har opplevd negativ årlig avkastning ved boligsalg de siste 20 årene.

 -  Det er generelt kun rundt 10 prosent av alle boligsalg nasjonalt siste 20 år som har gitt negativ årlig avkastning. De fleste av disse er i Stavanger-regionen. Det er få som kjøper på topp og selger på bunn. De neste 20 årene vil det, derimot, være vanskelig å gjenskape samme avkastning på boligkjøpet. Vi må regne med en høyere andel boligkjøp som ender med negativ avkastning, sier Macic.

2184
b-TrueFalse
Kommersielt innhold
0

LECA GARASJER 

- Det sies at man aldri kan få for stor garasje. 

Kanskje stemmer det, for mange garasjer er så fulle av alt annet enn det de var bygget for, at det eneste som ikke får plass er bilen. Så vårt enkle råd er dette: Tenk deg godt om når du planlegger størrelsen på garasjen, og legg på 50%. Da har du sannsynligvis plass til bilen også, selv etter noen år.

Leca er et robust og solid materiale, og derfor så godt egnet til et bygg som er såpass røft som en garasje, og kan bli utsatt for støt, slag og «småkollisjoner». Hvis du skal ha en isolert garasje, er Leca Isoblokk perfekt til det, mens Leca Basicblokk er det perfekte produktet for de uisolerte garasjene. Og selv hvis du skal ha en tregarasje, har Leca den perfekte fundamentløsningen i Leca Ringmur.

https://www.youtube.com/embed/OBbxliVrVKs


839

skrevet av

Leca Norge AS

c-170TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF