Bygg- og anleggsmarkedet i Europa girer ned

Av Prognosesenteret
9. juli 2019
Av Prognosesenteret
9. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190709141056513.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190709141511131.jpg?maxwidth=2000
0

Samlet bygg- og anleggsproduksjon i Euroconstruct-området økte med 3 % i 2018, som er marginalt høyere enn det prognosene for seks måneder siden viste. Samtidig viser fremtidsutsiktene for prognoseperioden frem til 2021 en tregere utvikling, noe som har sammenheng med forventninger om svekket økonomisk vekst. Nye investeringer innen bygg og anlegg fortsetter å være den ledende kraften (4 % opp i 2018 og nesten 18 % vekst akkumulert siden 2014), der anleggsinvesteringene nærmer seg 6 % årlig vekst og nyboliginvesteringene bikket 5 % i 2018. ROT-arbeider på bygg og drift og vedlikehold av anlegg drar veksten i totalmarkedet ned.

Etter et veldig sterkt 2017, der den årlige veksten på 4,2 % i bygg- og anleggsmarkedet slo en 20 år gammel rekord, kom de første signalene om en ny nedgang i noen områder (Storbritannia og flere nordiske land) i 2018. Produksjonsveksten stoppet opp enkelte steder. Likevel økte totalproduksjonen i 2018 og endte på 1610 milliarder euro i Euroconstruct-området. Etter fem år med kontinuerlig vekst ligger nivået fortsatt langt under toppen, og med betydelige regionale ulikheter. Syv land har allerede oversteget før-finanskrise-nivåene, seks andre land hadde i 2018 samme bygg- og anleggsproduksjon som i 2007, og de resterende seks (inkludert tre de fem største europeiske landene), har fortsatt et negativt gap på mer enn 10 %.

Det nye kortsiktige fremtidsperspektivet tegner opp en langsommere og mer moderat vekstbane: den europeiske bygg- og anleggsproduksjonen ventes å øke med mindre enn 2 % i 2019, og med mindre enn 1,5 % de neste to årene. Noen av nedsiderisikoene har allerede materialisert seg siden høstrapporten. Dette bidrar til bekymringer og usikkerhet på toppen av et overordnet scenario som preges av strukturelle faktorer som avtagende demografisk press, et mettet marked samt tregere realiseringsprosesser.

Anlegg ventes å bli det ledende markedet i neste treårsperiode med en gjennomsnittlig årlig vekst på mer enn 3 %. Til sammenligning ventes byggsektoren å vokse med kun 1 % årlig. Ser vi på de regionale forskjellene, ventes det sterk vekst på rundt 6 % i østeuropeiske land, unntatt Slovakia. En lignende sterk økning ventes i Irland, selv om trenden her vil svekkes i løpet prognoseperioden. For land som Nederland, Portugal og Spania viser prognosene en mer moderat fremgang med vekstnivåer nær 4 % årlig. Spania er lyspunktet blant de fem største landene. Tyskland og Frankrike står overfor en periode med stagnerende bygg- og anleggsproduksjon, mens det i Storbritannia og Italia er utsikter til en svakere gjennomsnittlig vekst opp mot 2 % årlig. 

Vi ser frem til neste Euroconstruct-konferanse og publisering av ny prognoserapport i Warszawa i november!


Hva er Euroconstruct?

Euroconstruct er det ledende nettverket av analyseinstitutter med fokus på bygg- og anleggsmarkedene i Europa. Euroconstruct-samarbeidet ble etablert for mer enn 40 år siden, og inkluderer i dag 19 medlemsland. Hvert enkelt land er representert ved faglig kompetente og ledende analyseforetak innen sine markedsområder. Prognosesenteret AS og Prognoscentret AB er begge utvalgte representanter i Euroconstruct, med ansvar for det norske og svenske markedet.


3412
b-FalseTrue
0


1
b-FalseTrue
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF