SWITCH SECTION

MEF test
Kapasitet blant MEF bedrifter

6 av ti melder om ledig kapasitet

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003075524052.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003075524052.jpg?maxwidth=2000
0

I undersøkelsen oppgir om lag 60 prosent av svarbedriftene at de har ledig

kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste seks månedene. Dette er

den laveste andelen som er blitt registrert noen gang, med unntak av juni

2016. Andelen bedrifter som er usikre på om de har ledig kapasitet er også

den høyeste noen gang. En vesentlig forskjell fra situasjonen i 2016 er at

tilfredsheten med oppdragsmengden og forventningene til egen bedrifts

lønnsomhet, omsetning og sysselsetting (se mer om MEF-bedriftenes forventninger

på neste side) er vesentlig høyere blant svarbedriftene nå.

Nedgangen i ledig kapasitet synes dermed klarere sett opp mot oppdragsmengden.

En nærmere gjennomgang av tallene viser at andelen med ledig

kapasitet er høyest blant de mellomstore bedriftene, 76 prosent. Lavest er

den blant de små bedriftene, 54 prosent. Det er bedrifter i Nord-Norge som

har mest ledig kapasitet, om lag 70 prosent. Lavest er andelen på Østlandet,

52 prosent.

948
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF