SWITCH SECTION

MEF test
Grunnarbeidsmarkedet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003074007154.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003074007154.jpg?maxwidth=2000
0

42% av MEFs medlemsbedrifter har hoveddelen av sin virksomhet innen grunnarbeid. MEF har i samarbneid med Prognosesententeret gjennomført en analyse av dette markedet.....

....Grunnarbeid i byggekostnadsindeksen. Byggekostnadsindeksen «utvides» av Prognosesenteret til å gjelde hele byggeprosessen, altså inkludert kostnader som ikke er med i byggekostnadsindeksen. F.eks. tjenester tilknyttet planlegging og prosjektering. Deretter beregnes hvor stor andel grunnarbeidene utgjør av total byggekostnad. Det benyttes en kostnadsandel for eneboliger og småhus inkl. fritidsboliger, og en for boligblokker og næringsbygg. Samlet markedsverdi for grunnarbeider beregnes ved å bruke disse andelen på Prognosesenterets beregninger av produksjonsverdien for eneboliger og småhus, inkl. fritidsboliger, og for boligblokker og næringsbygg. Sammen med verdien av ordinær anleggsproduksjon får en dermed en oversikt over anleggsmarkedet i alt.


1111
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF