SWITCH SECTION

MEF test
Hvilke regioner får anleggsveksten?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003074303431.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003074303431.jpg?maxwidth=2000
0

Tallene fra Anleggsmodulen anslår at det i gjennomsnitt gjennomføres anleggsinvesteringer

til en verdi av om lag 5,2 milliarder i hvert fylke i 2019. De

største anleggsinvesteringene vil finne sted i Akershus, Trøndelag og

Hordaland fylkeskommuner med henholdsvis, 9,7, 9,3 og 9,0 milliarder kroner.


504
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF