Du har dårlig tid!

Hvis du vil ha full Enova-støtte må du handle raskt

For Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

Tommy Nilsen

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

20. november 2018
Foto: Mitsubishi Electric
Foto: Mitsubishi Electric
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181120131727026.JPG?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181120131727026.JPG?maxwidth=2000
0

Fra 2020 blir det faktisk forbudt å bruke olje og parafin som energikilde til oppvarming av bolig og tappevann. Det betyr at alle som har dette som energikilde, må finne en annen måte å løse oppvarmingen på.

2020 er jo lenge til, tenker du kanskje. Det kan for så vidt være riktig, men ser vi rent økonomisk på det begynner du faktisk å få fryktelig dårlig tid. Det er nemlig tilskuddsmidler å hente hos Enova dersom du bytter ut oljefyren med en klimavennlig oppvarmingsløsning, men om du vil ha mest mulig støtte må du gjøre det i 2018.

Velger du å bytte ut oljefyren med en luft/vann-varmepumpe kan du få så mye som få 40 000 kroner i støtte. Regnestykket er slik at du kan få:

  • Inntil 10 000,- av dokumentert totalkostnad for varmepumpen
  • Inntil 10 000,- om varmepumpen har energimåler (integrert eller ettermontert)
  • Inntil 20 000,- for fjerning av oljetank og oljefyr.

Velger du i stedet å bytte ut oljefyren med en væske/vann-varmepumpe er støtten for selve varmepumpen 10 000,- høyere, slik at totalbeløpet blir hele 50 000.

Grunnen til at du bør få opp farten hvis du vil ha mest mulig støtte, er at støtten for fjerning av oljetank halveres i 2019. Fra 2020, når oljeforbudet er et faktum, er det ingenting å hente. Derfor bør du snarest sette i gang om du vil ha mest mulig ut av Enovas støtteordninger.

Det er noen andre ting du også skal være klar over:

  • For å få støtte til fjerning av oljekjele og oljefyr, må du samtidig installerer en Enova-godkjent varmeløsning. Du får ikke støtte til fjerningen som sådan.
  • Det gis ikke tilskudd for installering av luft/luft-varmepumpe
  • Enova-tilskuddene gis etterskuddsvis. Du gjennomfører først prosjektet og søker deretter tilskudd.

For alle som er glad i å gjøre ting selv, er det verdt å merke seg at arbeidet må være gjort av personer med nødvendig autorisasjon og kompetanse for at du skal kunne få tilskudd. Det er med andre ord lite rom for egeninnsats.


2756
TrueFalsec-147
left-1 TrueFalsec-147
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181120130728715.png #FFFFFF
Les også