Må du stadig vaske glasset på ovnen?

Da kan det være noe feil med måten du fyrer på

Av ByggeBolig
23. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181123065806680.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181123065806680.jpg?maxwidth=2000
0

For mange er det nesten like viktig å kunne se flammene fra bålet i ovnen som den varmen bålet faktisk genererer. Da er det jo litt synd om glasset til stadighet er helt nedsotet og at du ofte må til pers med vaskemidlene for å få det rent. Opplever du dette, er det sannsynlig at det er noe feil med måten du fyrer på eller veden du fyrer med.

Første bud er at du alltid må fyre med tørr ved, det vil si ved med et fuktinnhold på maksimalt 20 %. Fyrer du med rå eller våt ved, vil det brenne dårlig og med lav temperatur. Da dannes det sot, tjære og bek under forbrenningen og en del av det setter seg på glasset. Glasset er imidlertid ikke det verste, for disse stoffene setter seg nemlig også i skorsteinen. Det kan medføre risiko for pipebrann over tid.

En annen årsak til at forbrenningstemperaturen blir for lav, er for liten tilførsel av luft. Dette er særlig viktig i rentbrennende ovner da de trenger stor tilførsel av luft for å brenne effektivt. Er du en av dem som legger godt i ovnen og struper lufttilførselen for å «brenne rundt», bør du slutte med det aller snarest. Sliter du med dårlig trekk er det noen ting du kan gjøre selv:

  • Sjekk at lufteventiler og eventuelle spjeld er åpne. Du kan også sette et vindu på gløtt for å få bedre lufttilførsel, særlig ved opptenning.
  • Sjekk om feieluker eller andre ovner tilkoblet pipa er tette.
  • Sjekk at pakninger i overganger er tette, rengjør ovnen med jevne mellomrom og fei røykrøret mot pipa innimellom.

Fuktinnholdet i veden kan du enkelt måle med en fuktmåler. Et annet triks er å banke to vedkubber mot hverandre. Du skal høre en lys klang dersom veden er tørr. Sistnevnte er selvsagt ikke en eksakt vitenskap, men kan gi deg en god pekepinn.

1735
b-FalseTrue
Kommersielt innhold fra Modena Fliser
c-131TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også