Knirker gulvet?

Det kan som regel utbedres

Skrevet for Moelven
http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180406005358882.jpg http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180406005358882.jpg
  0
  Enten du har et gulv er av nyere eller eldre dato, er det fryktelig irriterende om det oppstår knirking enkelte plasser. Heldigvis går det i mange tilfeller an å bli kvitt det. 
  Årsaken til at det knirker er ikke alltid helt enkel å forstå seg på, men i svært mange tilfeller skyldes knirkingen at gulvbjelkene har tørket og dermed krympet noe. Dette er ofte tilfelle i nyere hus. Andre grunner kan være at gulvbjelkene har manglende oppretting– det vil si at de ikke har lik høyde. Det kan både skyldes krumme bjelker eller unøyaktig opplegg. Konsekvensen er stort sett lik i alle tilfeller - det blir det en glippe mellom gulvbjelkene og undergulv/gulvbord. Når du går på gulvet, vil undergulv eller gulvbord gnisse mot spikeren de er festet med og lage en knirkelyd. 
  Etterskruing eller etterspikring er som ofte løsningen på problemet. Da presser du undergulv/gulvbord mot bjelkene og eliminerer knirkelydene. Det er generelt best å skru. Er det kun knirk enkelte steder, holder det som regel med punktvis utbedring. Knirker hele gulvet må du påregne utbedring over hele flaten. Vær påpasselig med at bjelkene er tilstrekkelig uttørket før du gjør utbedringene – ellers kommer knirkingen fort tilbake. 
  Andre årsaker til knirking kan være:
   
  • For liten avstand mellom gulv og tilstøtende materialer – som kan skape problemer dersom materialene utvider seg. Kan løses ved å demontere gulvlister og skjære/hugge bort en del av materialet nærmest tilstøtende materialer.
  • Lettvegger plassert midt på et relativt mykt bjelkelag der spikerne som fester bunnsvillen til bjelkelaget er for korte. Kan utbedres ved å skru lange skruer på skrå inn i bunnsvillen og ned i bjelkelaget. 
  • Mangelfull liming av not- og fjærforbindelser, med den konsekvens at det oppstår en liten bevegelse i den ulimte delen av skjøten. Krever som regel utskifting av hele gulvet dersom det er snakk om heltregulv. 
   Les også
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180314130216978.jpg #FFFFFF
   Les også